Sørnett

PST: Liten sannsynlighet for terror i Norge

1. februar la PST ut sin årlige trusselvurdering for Norge. Vurderingen viser at islamistisk ekstremisme fortsatt er den høyeste terrortrusselen, men at andre europeiske land er mer utsatt for angrep enn Norge. Les en oppsummering av trusselvurderingen her.

Publisert:

 

Med en historisk uforutsigbar sikkerhetspolitisk tilstand i Europa viser PST sin siste trusselvurdering av islamistisk ekstremisme fortsatt utgjør den største terrortrusselen for både Norge og europeiske land. I Norge vurderes det som mulig at det kan gjennomføres terrorangrep, men at andre europeiske land er mer utsatt.


 

Solo-aksjoner blant de største truslene

Vurderingen legger til grunn at den islamske stat og al-Qaida anser Norge som et legitimt mål, og at dette vil vinne støtte hos flere tilhengere i Norge.
Den største utfordringen for å hindre islamistisk terror er at terrororganisasjonene oppfordrer tilhengere til å gjennomføre terrorhandlinger på egenhånd, uten å ta kontakt med organiserte terrorgrupper. Dette vanskeliggjør arbeidet med å forhindre terroraksjoner. Den siste tiden har det vært en rekke soloaksjoner i Europa, blant annet da en mann gikk til angrep med machete ved Louvre-museet i Paris.

Det er særlig unge menn med lav utdannelse og løs tilknyting til arbeidslivet, samt kriminell eller voldelig bakgrunn som har lett for å bli radikalisert, viser PST sin radikaliseringsstudie. Studien viser også at det er et multietnisk fenomen, og at det ikke nødvendigvis dreier seg om en spesifikk folkegruppe eller nasjonalitet.

 

Redusert radikalisering i Norge

Ved inngangen til 2017 var det ca. 40 personer med tilknytning som oppholdt seg i IS-kontrollerte områder. PST forventer svært få personer å tilslutte seg til IS i løpet av året. Mye av årsaken er at det er satt inn nasjonale og internasjonale tiltak som vanskeliggjør utreise til IS-kontrollerte områder, samt at radikaliseringen i Norge er redusert.

 

Liten trussel fra høyreekstremister

PST skriver i sin vurdering at den største trusselen fra høyreekstreme vil være hatkriminalitet rettet mot asylmottak. Det legges også til at noen høyreekstreme miljøer mener at regjering, politiske partier og myndighetspersoner kan regnes som årsaken den negative utviklingen i samfunnet, da særlig i innvandringspolitikken, og derfor potensielt kan bli mer utsatt. Den siste tiden har det blant annet vært en økning i trusler og trakassering av politikere, hvor noen av dem truer med vold og skade.

 

Spionasje størst trussel mot norske interesser

PST legger frem at fremmed spionasje vil være blant de største truslene for Norge i 2017. Det er særlig Russland som trekkes frem i vurderingen, som kan ha stort skadepotensiale for norske interesser. Det er særlig forsvars- og beredskapssektoren som vil utsettes for fremmed etterretning, men også politiske beslutningsprosesser, kritisk infrastruktur og norske teknologivirksomheter.