Sørnett

Politiet blir bevæpnet på 17. mai over hele landet. 

Benedicte Bjørnland sier det ikke er grunn til bekymring tross bevæpnet politi. Foto: Flickr

Benedicte Bjørnland sier det ikke er grunn til bekymring tross bevæpnet politi. Foto: Flickr

Likevel ingen grunn til bekymring, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Publisert:

Bevæpnede politimenn er ikke noe vi ser hver dag. Sånn var det vertfall en stund. Siden 2013 har det vært obligatorisk for enkelte patruljebiler å ha fremskutt lagring av våpen i kjøretøyet.

Det blir hele tiden gjort en vurdering på trusselbilde i Norge og om det er nødvendig for politiet med midlertidig bevæpning, men politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan også gi dispensasjon til midlertidig bevæpning ved spesielle anledninger. Som nasjonaldagsfeiring nå i år.

- Vi gir ikke politiet midlertidig bevæpning på nasjonaldagen i år på bakgrunn av økt trussel. Politiet blir bevæpnet for å redusere sårbarhet og ivareta verdiene nasjonaldagen representerer, selv om trusselbildet er uendret, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Du kan lese mer om PST’s trusselvurdering her: Terrortrusselen - nivåer (pst.no) 

Politidirektøren har forståelse for at enkelte kan synes det er ubehagelig med synlige skarpe våpen på nasjonaldagen, men understreker at norsk politi er godt trent.

-Det viktigste maktmiddel norsk politi benytter seg av er muntlige pålegg. Våpen benyttes kun når det er fare for liv som siste utvei.

Minst 62 vådeskudd i politiet de siste fem årene – NRK Oslo og Viken – Lokale nyheter, TV og radio

[faktaboks]

Sørnett har snakket med folk i Kristiansand om tiltaket

[img233449_2LM]

- Man skal ha respekt for skytevåpen og jeg synes det er litt merkelig at det er noe vi skal bli eksponert for på nasjonaldagen. Samtidig er ikke våpen noe jeg ikke er kjent med, hjemme i Afghanistan har maktinstitusjonene vært armert i åresvis. Jeg stoler på politiet i norge, men synes det er litt urettferdig at de får lov å ha pistol, men ikke jeg, spøker Inizar.

[img233449_3LM]

 

Yvan Berje ser ikke noe negativt med bevæpnet politi og svarer at hun heller blir beroliget av sikkerheten landet hennes gir henne.

 

[img233449_4LM]

 

 

 

Alexander Johansen ser frem til å feire 17. Mai i Kristiansand, men synes ikke våpen hadde behøvd å prege dagen i noen grad.

-Det er så mye annet rart vi driver med på 17. mai med tanke på russefeiring og champagnefrokost fra før så for meg blir væpnet politi bare feil og ingenting jeg vil forbinne denne flotte dagen med.