Sørnett

150 ungdommer i Kristiansand har byttet sex mot matrielle goder

Kristiansand ligger i norgestoppen når det gjelder gateprostitusjon, ifølge politiets kriminalitesforebyggende koordinator Julie Benitez Nilsen.

Publisert:

Mellom 3 og 5 prosent av ungdommene i Kristiansand svarte ja til at de har byttet seksuelle tjenester mot penger eller materielle goder i følge Ungdata undersøkelsen. Det tilsvarer cirka 150 personer.  Ungdommene som har byttet bort sex er ofte den gutten eller jenta som sitter alene på soverommet og som kanskje ikke blir sett. Det fortalte kriminalitetsforebyggende koordinator Julie Benitez Nilsen til formannskapet i Kristiansand onsdag. Hun fortalte videre:

-Dette er ungdom hvor de aller fleste har vært i kontakt med barnevernet.

Det ble videre diskutert om hvordan man skal få bukt med dette problemet.

-Jo tidligere, jo bedre. Vi må jobbe inn mot skoler og barnehager. Fokus må være holdnig, seksualitet, grenser, hva er din kropp, hva er min kropp, sier Nilsen.

Seks anmeldelser for sexkjøp

I løpet av de siste ti årene har politiet mottatt 31 anmeldelser om sexkjøp på Agder. På motsatt side er det seks anmeldelser som omhandler menneskehandel på Agder de siste 20-årene. På møtet ble det sagt at dette er vanskelige saker, først og fremst fordi man er avhengig av at ofrene står frem. For politiet er det viktig at kommunen samarbeider i slike saker, fordi dette er saker som er kostbare å etterforske. Derfor ender sakene ofte opp som halliksaker i stedet for menneskehandel. Av de seks menneskehandelsakene som har blitt anmeldt på Agder, har ingen blitt dømt.

Kristiansand er på topp i Norge når det kommer til prostitusjon i utemarkedet, det vil si kjøp og salg på gaten, ifølge Nilsen. Det er også stor trafikk på internett. Det høyeste treffet på én annonse i løpet av ett døgn er 1884 treff. Politiet sier at kundemarkedet i Kristiansand for prostitusjon er stort.

- Kristiansand ligger ikke godt an når det kommer til prostitusjon, sier Nilsen.

- Det er fordi vi ligger så nær kontinentet. Det gjør det svært lett for prostituerte å komme seg hit, forteller hun videre.

Vanskelig å fange opp prostituerte

- Det er vanskelig å fange opp de prosituerte. Mange av de som kommer hit og prostituerer seg, har turistvisum. Det gjør at de kun er her tre måneder om gangen, noe som gjør det vanskelig å bygge tillit hos de prostituerte og få hjulpet dem i noen særlig grad, avslutter Julie Benitez Nilsen.