Sørnett

Færre tror på Gud

Jan Frithjof Bay Gundersen, rektor ved Filadelfia Bibelskole. Foto: Dagny Elisabeth Ulland

Jan Frithjof Bay Gundersen, rektor ved Filadelfia Bibelskole. Foto: Dagny Elisabeth Ulland

Ny statistikk viser at færre nordmenn tror på Gud. Kirkeverge i Kristiansand kirkelige fellesråd og rektor ved Filadelfia Bibelskole har ulik erfaring med utviklingen.

Publisert:

- Jeg kjenner meg ikke igjen i dette. Her på skolen opplever vi at mange tror og vi har flere søkere enn noen sinne, sier Jan Frithjof Bay Gundersen (53), rektor ved Filadelfia Bibelskole.

Ny statistikk fra Norsk Monitor viser at andelen nordmenn som ikke tror på Gud og har passert andelen som tror. Da undersøkelsen ble gjort for første gang i 1985, svarte 50 prosent at de trodde på Gud og 20 prosent at de ikke trodde på Gud. Tallet for ikke-troende har nå endret seg til 37 prosent, og troende ligger nå på 39 prosent.

- Det kan tyde på at vi er på vei mot et mer sekularisert samfunn, sier Kirkeverge i Kristiansand kirkelige fellesråd, Hans Erik Ruud (63).

 

Stor forskjell blant unge

Blant de unge i alderen 15-24 år er det stor forskjell. Der svarer 25 prosent at de tror, mens 53 prosent svarer de ikke tror på Gud. Det er derimot flere som velger å kalle seg for personlig kristne, og ikke troende.

[img141522_2LS]

Hans Erik Ruud har ikke den samme oppfatningen som Jan Frithjof Bay Gundersen. Han mener dette er en interessant utvikling han kjenner seg igjen i, men at det er vanskelig å si hvordan det vil bli i fremtiden.

- Mange ungdommer i dag har begrenset med kunnskaper og erfaring knyttet til menneskene de møter. I et samfunn med god økonomi og velferd, prioriterer de kanskje heller fritiden, sier Ruud.

Når det gjelder å ha et livssyn, mener Hans Erik Ruud at alle har et syn på livet, enten bevisst eller ubevisst. Han mener det som påvirker vårt livssyn er avhengig av de rundt oss.

- Det handler om relasjoner og opplevelser vi gjør i fellesskap, og hvordan du blir møtt i et samfunn. Den tilhørigheten du får i et miljø er med på å forme ditt livssyn, sier Ruud.

 

Mangel på kunnskap blant ungdom

- Vi ser tydelig at det er mangel på kunnskap om guds ord hos ungdom i dag. De unge er på jakt etter sitt eget uttrykk og kaller det for å være personlig kristen, sier Jan Frithjof Bay Gundersen, rektor ved Filadelfia Bibelskole. [faktaboks]

Hans Erik Ruud mener utviklingen, og den store spriket blant de unge, også kan skyldes at religionsundervisningen i skolen har forandret seg de siste årene.

- Jeg antar at de påvirkes av det de lærer ubevisst eller bevisst. Kristendomsundervisning for eksempel, har faset mer og mer ut i skolen, sier Ruud.

Jan Frithjof Bay Gundersen mener det er feil å stille spørsmål om de tror på noen Gud, og at de unge heller er ute etter å finne sin egen mening med livet.

- Alle har et livssyn, og alle tror på noe. Tror du ikke på noen Gud, går troen i en annen retning, sier han.

 

Skuffelse og bitterhet

[img141522_3RM]

- En personlig opplevelse av skuffelse eller bitterhet i møte med en tro, kan ofte være grunnen til at noen velger å melde seg ut eller får et annet forhold til det, sier Kirkeverge Hans Erik Ruud.

Student ved Filadelfia Bibelskole i Kristiansand, André Hansen (19), er enig i at skuffelser kan være en grunn til å falle fra.

- Det er jo ikke attraktivt for de som er troende å oppleve skuffelse i relasjon til sitt livssyn. Vi må møte hverandre og være åpne om vår tro, sier han.

Christine Bjørnestad (19), som også er student ved Filadelfia Bibelskole, mener utviklingen kan skyldes presset unge kan føle på i dagens samfunn.

- De strekker kanskje ikke til i de høye kravene og forventningene de har til seg selv. Dette kan gjøre at de tar avstand og ikke føler seg gode nok, sier hun.

Medstudent, Kamilla Hægeland (21), er enig og legger til:

- De som ikke møter Gud faller kanskje også fra. Hadde jeg ikke kjent på han, hadde ikke jeg heller trodd.

 

Utviklingen vil fortsette

- Jeg tror denne utviklingen vil fortsette i takt med at det kommer nye landsmenn til Norge med sin tro. Jeg vil at vi skal møte dem med åpenhet, også om vår egen tro, sier Jan Frithjof Bay Gundersen

Han tror at selv om Den norske kirke skulle få mindre å si fremover, vil det komme andre former for samfunn en kan bli en del av.

- Det vil kanskje komme en oppblomstring av flere som ønsker å gå helhjertet inn for det de tror på. Dette vil skape større skiller og være mer krevende.

I følge Hans Erik Ruud har antall utmeldinger fra Den norske kirke økt, og i 2015 var det flere utmeldinger enn på mange år.

- Flertallet av disse ønsket nok å gå til andre mer konservative kirkesamfunn. De mener kirken har endret seg i negativ retning og ikke er konservativ nok, sier Ruud.

 

Her kan du lese om da Hanne-Mari Horverak kjente på Gud som 14-åring:

- Gud snakket gjennom meg