Sørnett

Ordfører i Kristiansand ønsker total sammenslåing

Her blir politikerne presentert alternativene til den framtidige kommunestrukturen.

Her blir politikerne presentert alternativene til den framtidige kommunestrukturen.

Torsdag 28.mai ble utredningen for kommunesammenslåingen, av Knutepunkt Sør, presentert. Den modellen som var minst populær blant et flertall av politikerne til stede, var den som skiller kyst og innland. For ordføreren i Kristiansand, Arve Grudekjøn, var den mest aktuelle modellen at alle kommunene slås sammen.

Publisert:

Fra over 300 til fem alternativer
Utredningsgruppen jobbet seg ned fra 300 mulige alternativer, til 26 alternativer som kunne være tenkelig å fungere og herfra videre til de fem mest aktuelle modellene, som ble presentert på møtet den 28.

I utredningsprosessen hadde de en representant fra hver kommune som skulle se nærmere på de forskjellige modellene, og finne problemstillinger dette kunne skape i representantens egen kommune. Utredningene er en tanke om hvordan de forskjellige modellene kan fungere i praksis i 2020 og 2040.

Knutepunkt Sør gjorde det klart under presentasjonen at dette ikke er en endelig tegning av hvordan de nye kommunene vil se ut, men heller at utredningen skal fungere mer som et verktøy for politikerne i videre vurdering og politisk arbeid.

De forskjellige modellene

Modell 1:
Kommunegrensene vil se ut slik de gjør i dag.

Modell 2:
Alle de syv kommunene slås sammen til en storkommune.

Ordfører Arve Grundekjøn sa under spørsmålsrunden at han ville helst ville gå for denne modellen, han sa også at det var av hans forståelse at flertallet i Kristiansands politiske miljø og av Kristiansands innbyggere også ser denne modellen som mest aktuell i fremtiden.

Modell 3:
Kommunene som ligger på kysten skaper en kystkommune, og kommunene som ligger på innland skaper en innlandskommune.

Denne modellen fikk særlig kritikk for kystkommunens (Søgne, Lillesand og Kristiansand) lange og smale geografi.

Modell 4:
Kommunene slås sammen slik at alle de nye kommunene har over 15 000 innbyggere.

Denne modellen er lagd etter ekspertutvalget for kommunereformens forslag om å skape robuste kommuner med 15 000 – 20 000 innbyggere.
Her slås Songdalen og Søgne sammen, Vennesla med Iveland og Lillesand med Birkenes. Kristiansand vil ikke bli slått sammen med andre kommuner.

Modell 5:
Kommunene slås sammen slik at en kommune får over 100 000 innbyggere.

Her slås Songdalen, Søgne og Kristiansand sammen til den store kommunen. Lillesand og Birkenes slås sammen med Grimstad.
Denne modellen ble lagd etter ønske fra Lillesand om å få utredet hvordan en sammenslåing mot Grimstad ville se ut.

Kristiansand, ikke like sterk som før
Flere politikere på møtet mener at Kristiansand har blitt betydelig svekket som en av de største byene i Norge og er avhengig av en videre utvikling framover, noe politikerne tror at de nye kommunene for fremtiden kan skape.

Knutepunkt Sør bad under møtet politikerne om å ikke se på dette som at kommunene skal slås sammen, men heller at kommunene sammen skal jobbe med å skape en ny kommune. Nå til høsten skal Knutepunkt Sør på et innovasjonskurs, hvor de lærer hvordan man kan jobbe sammen for å skape disse nye kommunene.

Ikke ferdig
Det formannskaps-politikerne fra de syv kommunene fikk servert av Knutepunkt sør den 28. var en oppsummering av bakgrunnen og resultatet hittil i utredningen. Utredningen er ennå ikke avsluttet, sluttrapporten vil først bli levert 30.juni.