Sørnett

Politiloggen 28. mai

Mann 27, uten gyldig førerkort, mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand etter bilforfølgelse.

Publisert:

09:10 - Kristiansand: Melding om arbeidsulykke på Glencore, pasienten er kjørt vekk. Uklart hendelsesforløp, oppdateres.

04:27 - Gartnerløkka: Mann 71 år på moped stanset fysisk da han ikke ønsket å la seg kontrollere. Fremstilles lege. Moped tauet inn. Mannen er tidligere stanset bl.a for å kjøre mot kjøreretningen på E18. Anmeldt for forholdet.

03:59 - Nybyen Kristiansand: Bil unndro seg kontroll. Kort forfølgelse som endte med at bilen kjørte i midtrabatten ved UiA (Tretjønnveien). En del skader på bilen. Fører(mann 27 år) fremsto som uskadd, men kjørt til legevakt for sjekk. Mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Ikke i besittelse av gyldig førerkort.

01:15 - Lovisenlund skole: Fire ungdommer snoket rundt skolen og lyste inn. Politiet kontrollerte dem. To menn 20/23 år anmeldt for besittelse av mindre mengder hasj. Ikke tegn til innbrudd på skolen.

23:36 - Slettheiveien: Patrulje stanset bil. Ulovlig øvelseskjøring. Funn av noe hasj, tabletter og marihuana i bilen. Mann 27 år og dame 30 år anmeldt.