Sørnett

Kurs for flerkulturelle ungdommer

FLEXid er et kurs for flerkulturelle ungdommer. Foto: FLEXid

FLEXid er et kurs for flerkulturelle ungdommer. Foto: FLEXid

For andre gang i Kristiansand arrangeres kurset FLEXid for flerkulturell ungdom. Dette for å bevisstgjøre hvilke muligheter de har.

Publisert:

 

[faktaboks]- Målet er at ungdommer skal kunne se hvilke muligheter man har med egne ressurser, sier Zuhra Abdula, koordinator for FLEXid i Kristiansand.

FLEXid er et samarbeid mellom Vågsbygd videregående skole og Vest-Agder Røde Kors, og blir også sponset av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

- FLEXid er politisk og religiøst uavhengig, poengterer Abdula.

Temaer kurset tar opp, er blant annet identitet og tilhørighet, samt ressurser og muligheter. Ungdommer skal bevisstgjøres at deres flerkulturelle kunnskap, både når det gjelder språk og kulturer, vil gi muligheter som kan bygge broer mellom mennesker.

 

Ulike bakgrunner

Kurset er hovedsakelig beregnet for ungdom mellom 15 og 20 år med flerkulturell bakgrunn, og ifølge FLEXids nettside gjelder dette blant andre ungdommer i slike situasjoner:


  • En eller begge foreldre med ikke-norsk bakgrunn

  • Foreldre fra to ulike kulturer

  • Vokser ikke opp i foreldrenes hjemland

  • Bodd i et eller flere andre land i oppveksten

  • Adoptivbarn som føler seg flerkulturelle

 

Andre gang

Abdula forteller at de har hatt pilotprosjekter før, og jobbet lenge med å få FLEXid til Kristiansand. FLEXid ble arrangert første gang i Kristiansand i fjor, og 31. oktober til 1. november samles deltakere av både 1. og 2. år av det toårige kurset på Kristiansand Feriesenter på Dvergsnestangen.

 

- Kjører på

FLEXid rekrutterer ungdommer fra blant annet Grim ungdomsskole, Fiskå ungdomsskole, Kvadraturen, Vågsbygd videregående, Samsen og Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) og diverse innvandrergrupper.

Abdula forteller at det er rundt 15 påmeldte til årets kurs. 20 ungdommer fra KUP var opprinnelig påmeldt, men svikt i kommunikasjonen førte til at kurset krasjer med deres skoletur. Det er ingen hindring for FLEXid:

- Vi kjører på, avslutter Abdula.