Sørnett

Aksjonerer for demente

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse, håper på samme giverglede som i fjor.

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse, håper på samme giverglede som i fjor.

Årets formål i årets TV-aksjon er blant annet opprettelsen av et nytt tilbud for demente.

Publisert:

[faktaboks] Den 20. oktober vil årets TV-aksjon holdes. Da vil fokuset være på de demente, som blant annet vil få et aktivitetstilbud, kalt «aktivitetsvenner». Tilbudet vil bli opprettet i etterkant av aksjonen, hvor 44% av pengene vil bli brukt til dette formålet.

Nytt tilbud
Resten av pengene vil bli brukt til forskning på demenssykdommer, aktiviteter og forebygging, og avlastning av pårørende og rammede av demens.

 

Støtteperson
En kanadisk undersøkelse viser at hvert syvende tilfelle av demens kan forebygges med fysisk aktivitet. Dette har Nasjonalforeningen for folkehelse valgt å fokusere på.

- Vi vil hindre ensomhet og isolasjon gjennom vårt frivillige arbeid, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse Lisbet Rugtvedt.

Dermed vil det opprettes en ny aktivitetsvenn-ordning, som dreier seg om at frivillige personer skal være med på å gi personer med demens, økt livskvalitet og innhold i hverdagen.
- Det er en person som gir av sin fritid noen timer om dagen, sier Randi Kiil, kommunikasjonssjef i Nasjonalforeningen for folkehelse.

 

Foreløpig startfase
Videre forteller hun at det å gå en tur, gjøre hagearbeid, gå på kafè eller delta i kulturelle aktiviteter, kan være noen av aktivitetene som bedrer livskvaliteten.
- Det viktige er å gjøre noe sammen, konstaterer Kiil.

Aktivitetsvenn har som mål å være et tilbud til personer med demens over hele

landet. Foreløpig er tilbudet i startfasen, men både pårørende og den syke selv, kan henvende seg til Nasjonalforeningen for folkehelse for å få en aktivitetsvenn.

 

Fokuserer på avlastning
Ragna Marie Henden, fylkesaksjonskoordinator i Vest-Agder, er enig med Kiil om at livskvalitet vil bedres med en aktivitetsvenn.
- Det er viktig for alle å komme seg ut litt, i tillegg til at det er godt med en avlastning for familien, sier hun.
Hun fokuserer spesielt på viktigheten av at familien får avlastning.
- Det er viktig for at ikke familien skal slite seg ut, og eventuelt bli syke, konstaterer hun.

Fjorårets aksjon samlet inn 198 millioner kroner til Amnesty. Nå håper Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse, på samme tall.
- Dette blir bra, avslutter hun.