Sørnett

- Bekymrinsfullt lite interesserte

LITE INTERESSERTE: Randi Thommessen mener partiene vier liten interesse til kunst og kultur. Foto: Anders Holtet

LITE INTERESSERTE: Randi Thommessen mener partiene vier liten interesse til kunst og kultur. Foto: Anders Holtet

Daglig leder ved Agder Kunstsenter, Randi Thommessen, er bekymret over hvor lite regjeringen vektlegger kultur.

Publisert:

- Det mest bekymringsfulle er hvor lite plass partiene vier til kultur i regjeringsplattformen. De virker veldig lite interesserte og forslagene virker lite gjennomarbeidet, sier daglig leder ved Agder Kunstsenter, Randi Thommessen.
Mandag ble Høyre og Frps regjeringsforlsag lagt frem for offentligheten. Avsnittet om kultur viser at partiene i tråd med deres politikk ønsker en større grad av privatisering av kulturlivet. Selve forslagene er hun derimot nødvendigvis negativ til.
- Jeg tror de andre partiene vil gå inn og redde kulturlivet dersom det skulle bli for ille, sier Thomessen når hun hører regjerings nye forslag. Hun er derimot bekyrmet over hvor liten interesse det virker som partiene har for kultur og kunst.

- Viktig med et grasrotmijø
I regjeringsplattformen heter det at " Norge bør ha et profesjonelt kulturliv, med kulturuttrykk som holder internasjonal standard." Thomessen påpeker at det er viktig med et mangfoldig miljø for å få frem de store kunstnere.
- Det er ut av grasrotmiljøet de store stjernene kommer. For å få spydspissene i kunstmiljø er man nødt til å ha det grunnleggende i bunnen, sier Thomessen.
Hun legger også at mange av kunstinstansene i Kristiansand allerede er underfinansierte og at mange av de allerede har problemer med å betale kunstnerne.

Frp for et smalt kulturliv
Sissel Andersen (Frp) mener ikke kunstnere har mye å frykte på nasjonalt nivå.
- Så lenge vi samarbeider med Høyre som er for et mangfoldig kunstmiljø tror jeg ikke de vil merke store forskjeller, mener Andersen, som presiserer at Frp på sin side er for et smalere kulturliv.
Derimot vil det bli større problemer for de lokale aktørene i Kristiansand.
- Når budsjettene blir lagt frem denne høsten er det viet liten plass til kultur. Det er vanskelig å få finne penger til å finansiere kunstprosjekt her.
Hun tolker regjerings forslag dithen at de ønsker å legge til rette, fremfor å bygge ned.
- Vi ønsker å legge til rette for private aktører og gi de mulighet til å finansiere kulturlivet, avslutter Andersen.