Sørnett

Holocaustdagen

Holocaust er en betegnelse på nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig. I perioden 1938–1945 ble mer enn seks millioner jøder drept. Dette er noe som fortsatt blir husket og det har blitt en egen dag der man markerer tapet av alle livene.

Publisert:

Hør mer om hvorfor det er viktig at Holocaustdagen markeres her:

[url=