Sørnett

Tre nye studier

NYE STDUIER: Universitet i Agder kan skimte med å ha vedtatt tre nye studier. Foto: Arkiv

NYE STDUIER: Universitet i Agder kan skimte med å ha vedtatt tre nye studier. Foto: Arkiv

Universitet i Agder utvider sitt tilbud.

Publisert:

Årrstudium i Arbeids- og velferdssosiologi, erfaringsbasert masterprogram i Business og administrasjon og masterprogram i mulitmedia er de nye studiene UiA-styret har vedtatt å etablere ved universitetet.

Neste ledd i å klargjøre studiene for utlysning blir at de skal behandles i fakultetene og Studieutvalget, først da kan universitetsstyret eventuelt klargjøre utlysningen for studiene.

Vedtaket om å etablere de tre studiene var enstemmig. Universitetsdirektørens innstilling var dog kun positiv til to av de tre studieretningene, og gikk inn for å utsette etableringen av masterstudiet i multimedia og e-læring.

Men etter en diskusjon ble også det studiet vedtatt, står det på Universitetets egne hjemmesider.