Sørnett

Fra 1. juli blir Aust-Agder medeier i AKT

Foto: Henrik Risdal

Foto: Henrik Risdal

- Ingen i mot? Ingen. Ok, enstemmig vedtatt, sier varaordfører Jørgen Kristiansen(Krf) på onsdagens bystyremøte på Rådhuset i Kristiansand.

Publisert:

Det ble klart at Aust-Agder fylkeskommune trer inn som medeier i Agder Kollektivtrafikk AS fra og med 1. juli 2013. Da AKT AS i 2007 ble etablert ønsket ikke Aust-Agder å bli medeier. Dette endret seg i desember 2011.

Fra før har Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune  delt eierskapet seg i mellom, med henholdsvis 66 og 34 prosent hver.
Det nye eierforholdet vil redusere Kristiansand kommunes eierandel til 20 prosent, og 40 for hver av fylkeskommunene.

AKT-styret møttes november 2012, hvor det kom frem at de var positive til å få Aust-Agder Fylkeskommune inn som medeiere. Styrets vedtak siteres;
"Styret stiller seg positivt til at Aust-Agder fylkeskommune kommer inn som medeier i Agder Kollektivtrafikk AS."