Sørnett

Stor økning i legemiddelbruk

Frem til 2020 har det vært en jevn økning på to prosent per innbygger, men i fjor var økningen over dobbelt så stor. Personer over 70 år bruker fem ganger så mye reseptlegemidler som de under 70 år. Siden 2010 har legemiddelbruken per innbygger økt med 27 prosent.

Publisert:

...