Sørnett

Skattesvikt

I fjor gikk Kristiansand kommune på en skattesmell. Kommunen fikk inn 50,1 millioner kroner mindre i skatteinntekter enn forventet.

Publisert:

Med en skattereduksjon på 6,3 prosent var reduksjonen til Kristiansand kommune nesten dobbel så høy som gjennomsnittet i landet på 3,2 prosent.

- Nettosvikten i 2011 kom på ca. 19 millioner kroner i reduserte friinntekter, som er summen av skatt- og rammetilskudd, sier regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen. Konsekvensene ble ikke så dramatisk i fjoråret. De ble kompensert i form av rammetilskudd. Men skattesvikten vil få konsekvenser for 2012. Svikten vil gi et lavere grunnlag for beregningen av skatt. Lukashaugen sier at skatteanslaget skal vurderes på nytt når de kommer til behandlingen av 1. tertialrapport. Antageligvis vil skatteanslaget bli nedjustert.

- Vi har ikke noen endelige tall, men vi vil vente å se hvordan skatteinngangen blir før vi kommer tilbake med en vurdering i løpet av mai.

Nyheter Vis flere

Flere trekker seg fra politikken
Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.