Sørnett

- Lange tradisjoner i å tenke miljø

I dag samles representanter fra næringslivet, fagmiljø og offentlig sektor for å diskutere hvordan Kristiansand kan bli en mer miljøvennlig by. Pilotprosjektet Framtidens bydel står i fokus

Publisert:

[slideshow id=258]
– Dagen i dag er ment som en slags idébank. Målet er å få mer kunnskap og inspirasjon, forteller en engasjert Eirik Martens.
Totalt åtte av tretten byer i det nasjonale programmet 'Framtidens byer’ har så langt valgt å ha pilotprosjektet Framtidens bydel.
– Det er de byene som har mest ambisjoner som har lagt seg på det nivået, understreker prosjektlederen.

Hensikt
Som en del av engasjementet i ‘Framtidens byer’ har Kristiansand kommune valgt å utvikle Framtidens bydel. Det vil si etablere/utvikle en bydel i Kristiansand som kan vri byutviklingen generelt i bærekraftig retning.
- Det har vært relativt lange tradisjoner i å tenke miljø her i byen. Det er en viktig del av kommunens plan, sier lederen for prosjektet. Martens viser til at en av kommunens tre satsningsområder, er nettopp klima.

Foreløpig har det kommet inn tre henvendelser fra bydeler som ønsker å være med i konkurransen om å bli bydelen det satses på. Martens forteller også at kommunen har sendt ut forespørsel til tre-fire aktuelle områder.
- Fristen for de aktuelle bydelene er 1.april. Da skal hver bydel ha utviklet et konsept som skal presenteres for en jury.
Prosjektlederen håper at kommunen innen sommeren skal ha bestemt hvilken bydel som er vinneren. Utbyggingen vil ta lengre tid.
- Det er veldig avhengig av hvilket område som blir valgt, noen er større og krever mer planlegging. Men vi håper planleggingen for den aktuelle bydelen vil være ferdig til 2014, samme år som det nasjonale prosjektet er over, fortsetter han.

Konkurrenter
[sniplet faktaboks]Entreprenørfirmaet Skanska AS ønsker å bygge en miljøvennlig bydel i Bjørndalen, som ligger nord for Bjørndalsletta.  Prosjektutvikler Henrik Kjøge er klar på hvorfor firmaet vil være med på et slikt prosjekt.
- Skanska har en sterk grønn profil og et stort engasjement i grønn bygging. Vi har tro på at markedet vil oppfatte det som positivt og vil kjøpe miljøvennlige boliger, sier prosjektutvikleren.
Kjøge trekker frem den geografiske beliggenheten som en styrke.
- Det er et stort område med muligheter for gode enhetlige løsninger. I tillegg er det nært byen, så folk kan både gå og sykle til jobb, avslutter han.

Prosjektleder for Lumber og Hamrevann, Jan Willy Føreland legger ikke skjul på at utbyggeren ønsker å tenke fremtidsrettet bomiljø.
- Det må være et tilbud til alle deler av befolkningen. Når det gjelder Hamrevann er det avgjørende med god kollektivtransport.  Det må være et relativt tilbud til alle, sier Føreland.
Han trekker frem kombinasjonen mellom boligområdet og jobbmuligheter i Sørlandsparken som en viktig faktor.

Når det gjelder Lumber-området er det allerede et etablert område i Vågsbygd. Prosjektlederen mener det er gode muligheter til å utvikle Fremtidens bydel der.
- Det er et attraktivt område som ligger nært sjøen og Vågsbygd sentrum. Når den nye veien kommer til høsten, vil det bli et godt veinett og et enda bedre kollektivtilbud.
- Det er viktig å etablere et område hvor man kan bo og arbeide, så man slipper å reise så langt, avslutter han.