Sørnett

La ned påstand om fengsel i 1 1/2 år

UBETINGET FENGSEL: Aktor la ned påstand om en ubetinget fengselsstraff på ett år og seks måneder for den tiltalte 29-åringen. Foto: Arkiv

UBETINGET FENGSEL: Aktor la ned påstand om en ubetinget fengselsstraff på ett år og seks måneder for den tiltalte 29-åringen. Foto: Arkiv

Aktor la onsdag ned påstand om ubetinget fengsel i ett år og seks måneder for 29-åringen som er tiltalt for å ha mishandlet eks-kjæresten.

Publisert:

Aktor la i sin prosedyre onsdag vekt på det faktum at tiltalte har endret sin forklaring underveis, samt at forklaringen hans spriker svært fra fornærmedes forklaring. Hun mener derfor at mannens forklaring ikke kan anses som pålitelig.

Massiv voldsbruk

29-åringen er tiltalt for legemsbeskadigelse, legemsfornærmelse samt frihetsberøvelse. Alle tre tiltalepunktene handler om to hendelser, der det første tilfellet skal ha skjedd 5. -6. mai i år, mens den siste episoden skal ha skjedd 4. juni i år.

Tiltalte har erkjent at han slo fornærmede med flat hånd, men aktor påpeker at fornærmedes forklaring og bevisene i saken gir uttrykk for en langt mer massiv voldsbruk. Tiltalte skal blant annet ha dratt kvinnen etter håret, slått henne med våte håndklær samt brukt en frossen kjøttdeig til å slå henne med.

Manglende tekniske bevis

Tiltaltes forsvarer på sin side ønsker en fengselsstraff på seks måneder og er altså ikke enig i aktors påstand. I sin prosedyre legger han vekt på at volden i seg selv var grov, men han mener at skadene fornærmede fikk ikke var så omfattende som kvinnen har gitt uttrykk for. Videre legger forsvarsadvokaten vekt på at dersom kjøttdeigen ble brukt som slagvåpen, ville det resultert i eventuelle blodflekker, noe det ikke var spor av i leiligheten.

Videre påpeker tiltaltes advokat at fornærmedes forklaring inneholder flere usikkerhetsmomenter. Han mener blant annet at fornærmede ikke husker alle detaljene, og at hun generelt husker lite fra hendelsen.

Troverdig forklaring

Påtalemyndigheten vurderer fornærmedes forklaring som troverdig, og begrunner dette med at fornærmede har avgitt samme forklaring ved sykehuset som i retten. Aktor legger også vekt på at forklaringen til kvinnen er svært detaljrik, noe som er en indikasjon på at forholdet skal ha skjedd.

I sluttprosedyren fikk også tiltalte ordet. Han benyttet anledningen til å si at han var lei for at han hadde slått fornærmede, og at han ønsket henne et godt liv framover.

Tiltalte og fornærmede var kjærester på tidspunktet. De skal ha bodd sammen, men var ikke formelt samboere.

Dommen i denne saken faller mandag 31. oktober.