Sørnett

Forebyggelse mot nye angrep

Akmal Ali leder for Muslimsk union i Agder. (Foto: Rohullah Mohammadi)

Akmal Ali leder for Muslimsk union i Agder. (Foto: Rohullah Mohammadi)

I flere år har det vært fysisk angrep på SIAN sine demonstrasjoner, men i 2021 fikk muslimsk union i Agder en god ide "Feiring av fellesskapet".

Publisert:

Akmal Ali styreleder for muslimsk union i Agder, imam og daglig leder i Kristiansand moske sier "SIAN har jo hatt sine markeringer i mange år her i Kristiansand sentrum, senere i tid har de gjort mer provoserende ting mer visuelt, før ville ikke folk høre på dem. Men i nærmeste tid har de begynt å rive i stykker koranen, kaste den ned på bakken og brenne koranen bare for å provosere folk".

Snu ryggen til

Den muslimske union i Agder hadde samarbeid med flere andre ulike organisasjoner, institusjoner, foreninger, kommunen og frivillighetssentraler om å lage arrangementet "Feiring av fellesskapet". Dette var et motsvar på SIAN sin demonstrasjon som var 5.august 2021.
Akmal Ali sier at det var positivt engasjement fra både kommunen og andre instanser om dette arrangementet som ble laget til for at alle skulle føle seg inkludert i denne byen.
På Kristiansand kommune sine sider så opplyste de om dette arrangementet der Jan Oddvar Skisland sier følgende "Jeg håper alle som  sammen med meg har behov for å vise at SIANs budskap ikke er velkommen i Kristiansand er med på å snu ryggen til ved å samles på Tangen kl. 16-20 og feiringen av fellesskap der".
Han legger også til at det er flott å se at det muslimske miljøet samler seg kreativt mot hat og rasisme. Kristiansand kommune har en god dialog med byens muslimske ledere, som aktivt deler kommunens målsetting og støtter bystyrets vedtatte viljeserklæring mot hatefulle ytringer.

Ytringsfrihet

På kommunens nettside har kommunedirektør Camilla Dunsæd sagt at alle organisasjoner, uavhengig av budskap, har ytringsfrihet og rett til å demonstrere.
Dermed må kommunen legge til rette arealer der demonstrasjoner kan gjennomføres på trygg og oversiktlig måte.

-Selv om SIANs budskap ikke er forenlig med Kristiansands klare budskap om en by for alle, må vi akseptere organisasjonens rett til å ytre seg, en rett befestet for alle i Grunnloven. Kommunen har ikke anledning til å forhånds-sensurere, selv om organisasjonen på sine turneer bevisst søker provokasjon og demonstrasjonene vil kunne inneholde ulovlige, hatefulle ytringer, sier Camilla Dunsæd.
Hun legger til at det er politiets oppgave å sørge for at en demonstrasjon ikke utarter. Det er også politiets ansvar å etterforske og rettsforfølge eventuelle lovbrudd under demonstrasjonen.

En som er  enig med Dunsæd er Akmal Ali og han sier at alle skal få lov til å ha rett til ytringsfrihet, fordi ytringsfrihet er noe vi setter veldig høyt i islam og det er den største Jihad å si rettferdighetens ord og sannhetensord foran undertrykkende diktatur. Han legger også til at det å brenne en hellig bok er ikke en ytring, men det er rett og slett en handling som viser hat, provokasjon, sjikanering og mobbing.

[img227741_2LM]

[img227741_3LM]

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

I flere år har SIAN holdt sine stands rundt om i Norge for å spre sitt budskap om religionen Islam og deres ytringer. Sørnett har sendt mail til SIAN (stopp islamiseringen av Norge) Lars Thorsen og spurt dem om hva deres intensjoner er og de svarte slik "Vår intensjon er å stoppe og reversere islamiseringen - det vil si shariatilpasningen - av Norge".

[img227741_4LM]

Avledningsmanøver "feiring av fellesskap"

Lars Thorsen sier om det kommer færre tilhørere når gode muslimer arrangerer slike avledningsmanøver er vanskelig og si. Det kan godt hende. Det vi har erfaringer med andre steder er at de ifølge profeten er de muslimene om de blir holdt på avstand av en kombinasjon av distraksjons arrangementer, overtaling fra kommunale uteteam stasjonert i kvartalene rundt standen samt direkte lovstridig bortvisning fra politiet.

Akmal Ali sier at vi har et klart budskap og det er at vi ikke aksepterer noen form for vold, vi sier også at vi skal respektere politiet og den norske lover og det er våres første prioritet når en praktiserer islam og når politiet har lagt en grense så skal man ikke overskride det og heller ikke bryte politiets sperring.
De voksne muslimene møtte opp på demonstrasjonen i synlige vester og pratet med ungdommene som var der og roet dem ned og sist SIAN var i Kristiansand så tok vi med alle ungdommene til et alternativ feiring med god mat, tale, sang, musikk og hvor viktig det er å ta vare på hverandre, demokratiet og frihet på en respektabel måte.

På spørsmål om hvorfor de hadde denne feiringen samtidig som SIANs demonstrasjon svarer Akmal Ali følgende.
"Hoved meningen med denne feiringen var at ungdommene ikke skulle gå der, og når hat blir spredd i byen så skal vi samtidig vise at står imot hatet og derfor var det nødvendig og ha det på samme tidspunkt for å kunne markere en motstand på en verdig og god måte for å si at vi viser ryggen til hat propaganda og løyner fra SIAN og det er den beste måten å gjøre det på samtidig".

Samarbeid med Kristiansand og muslimsk miljø

[img227741_5LS]

Jan Terje Aas enhetsleder i Agder politidistrikt, sier at de i forkant av appellen til SIAN har hatt dialog med flere miljøer i Kristiansand for å forebygge at det ikke skulle skje voldshendelse eller ordensforstyrrelser. Budskapet til SIAN er kontroversielt for noen muslimske miljøer og i den forbindelse hadde de samarbeid med Kristiansand kommune og det muslimske miljøet for å forsøke å finne alternative arrangementer som gjorde at det ikke skulle bli ordensmessige utfordringer knyttet til SIANs arrangementet.
Han påpeker også at det var Kristiansand kommune og det muslimske miljøet som stå for arrangementet på Tangen og sier at de har gjort en veldig god jobb i forkant av arrangementet til SIAN, og det setter politiet stor pris fordi da samler det seg ikke så mye folk som potensielt da kan lage ordensforstyrrelser i SIANs arrangementet.

Politiet er veldig positive til at det muslimske miljøet forteller om SIAN og hva de står for i den hensikt og forebygger at det skjer noe ordensmessige forstyrrelser.
Aas sier også at arbeidet til det muslimske miljøet gjorde at det kom få på SIANs sitt arrangement som igjen gjorde at arrangementet forløp rolig.

 

Les videre og arbeidet til en av de muslimske lederne i Kristiansand her https://sornett.no/?p=227691&preview=true