Sørnett

Hyggen sliter med manglende oppfølgning av Asker

Hyggen i høstfarger, sett fra fjellhylla som ligger ovenfor Berg på Ovnerud. Foto: Geir A Granviken

Hyggen i høstfarger, sett fra fjellhylla som ligger ovenfor Berg på Ovnerud. Foto: Geir A Granviken

Etter sammenslåingen av Asker og Røyken har det oppstått noen problemer med små stedene rundt i området. I lille hyggen som ligger helt ytterst i røyken kan man tydelig se disse problemene etter at Røyken og Asker ble slått sammen. Innbyggerne har begynt å lure på om flytting er den eneste muligheten.

Publisert:

Etter at Kommunesammenslåingen 1. januar 2020 trådde i kraft har det oppstått endel problemer for beboerne i Hyggen og Gjerdal. I følge innbyggerne selv har disse to stedene havnet langt tilbake på prioriteringslista til Asker. Bussene har begynt å gå sjeldnere, veien er utslitt og det virker generelt som at hyggen ikke er i planene til Asker Kommune.

I følge hyggen beboeren Anders Berg har det blitt ett stort problem at bussene går sjeldnere. "Hyggen ligger såpass langt fra matbutikker og ungdomsskolen at kollektivtransporten herfra er ekstremt viktig for at man skal kunne bo her, etter at kommunen nedprioriterte dette har det blitt vanskeligere å bo her" forteller Anders Berg. Anders forteller meg også at de unge er helt avhengig av kollektivtransporten fordi det er store avstander til Ungdomsskole, idrett og generelt der de ofte sosialiserer seg.

[img226060_2LM]

I følge statistikken til SSB kan man tydelig se at færre barnefamilier flytter til hyggen og at noen flytter bort, dette skaper problemer for både skole og barnehagen som ligger der. Barn i alderen 0-5 år har falt med hele 32% de siste fire årene, dette er en tydelig indikasjon om at noe må gjøres for å kunne beholde beboerene i hyggen.

Hyggen er ett knutepunkt for Røyken, det ligger langs Drammensfjorden med fine bade plasser som hele den gamle kommunen har hatt god nytte av. Det er veldig viktig for hele Røyken at Asker snart tar seg sammen og hjelper hyggen med å komme seg tilbake på beina.  I følge SSB har faktisk passasjerkilometer per innbygger med kollektivtrafikk falt i hele fylket, Viken er i tillegg ett mye større fylke en det Buskerud var. Det viser seg at bussrutene dessverre blir færre og små stedene med lange kjøreveier må betale.