Sørnett

411 millioner til kollektivtransport

Kollektivtransporten i Vest-Agder får 411 millioner til utbedring.

Kollektivtransporten i Vest-Agder får 411 millioner til utbedring.

Vest-Agder får 411 millioner kroner til forbedring av kollektivtransporten i byområder.

Publisert:

Nå er forslag til statsbudsjettet 2012 offentliggjort og regjeringen foreslår å bevilge 411 millioner til å forbedre kollektivtransporten i Vest-Agder. Dette beløpet skal føre til et bredere kollektivtilbud og mindre bruk av biler i byområdene.

65 millioner til E39

Strekningen E39 mellom Fardal og Osestad blir bevilget 65 millioner til utbedring. Det blir også bevilget midler til bygging av midtrekkverk på E39 ved Flekkefjord. I tillegg foreslår Regjeringen å gi midler til å starte byggingen av midtrekkverk på E39 mellom Rosseland og Storenes bru.

Sørlandsbanen får også 100 millioner til utbedring.