Sørnett

Kan miste millionavtale

Et møte i Areal-og transportplanutvalget i Kristiansandregionen drøftet i dag Samferdselsdepartementets utsagn. Foto: Rune Westbye

Et møte i Areal-og transportplanutvalget i Kristiansandregionen drøftet i dag Samferdselsdepartementets utsagn. Foto: Rune Westbye

Vest-Agder fylkeskommune vil ikke innføre rushtidsavgift i Kristiansand. Det kan føre til tap av 60 millioner statlige kroner i 2012.

Publisert:

Samferdselsdepartementet er ikke fornøyd med Vest-Agders bruk av tilkjente belønningsmidler.

[img43933_2RS]

Dette skyldes at Areal- og transportutvalget i Kristiansandregionen ikke vil innføre rushtidsavgift i Kristiansand. Samferdselsdepartementet hevder i et brev at dette tiltaket, eller liknende tiltak, var en del av avtalen.

- I avtalen står det ikke at vi skal innføre – men at vi skal vurdere og drøfte et eventuelt tiltak om rushtidsavgift. Det har vi gjort, sier fylkesordfører Thore Westermoen.

I 2009 ble Vest-Agder fylkeskommune tildelt 285 millioner kroner fordelt på fire år. Pengene ble øremerket bedre infrastruktur og miljøtiltak, som sykkelveier og kollektivtransport. Pengene skulle fordeles over fire år, hvorav 60 millioner i 2012. Disse pengene kan nå falle bort, dersom departementet mener at fylkeskommunen ikke har holdt sin del av avtalen.

- Hvis disse millionene faller bort vil det bety at vi må kutte i satsingen på kollektiv- og sykkeltransport, forteller Westermoen.

Han mener imidlertid at avtalen ikke er brutt.

- Jeg mener vi har holdt vår del av avtalen, og det har vi fått gode resultater på.

Nå har Areal- og transportutvalget sendt et brev til Samferdselsdepartementet, hvor de legger frem resultater og et ønske om å beholde avtalen.