Sørnett

Slutter i jobben hvis hijab-forbud blir innført

Fv. Tabark Elderhanova, Ida Karlsen og Idil Ahmed i Kongsgård flyktningebarnehage mener forbud om hijab kun vil føre til mer konflikter og at de muslimske mijøene lukker seg enda mer. Foto: Rebecca Trondsen

Fv. Tabark Elderhanova, Ida Karlsen og Idil Ahmed i Kongsgård flyktningebarnehage mener forbud om hijab kun vil føre til mer konflikter og at de muslimske mijøene lukker seg enda mer. Foto: Rebecca Trondsen

Idil Ahmed tror ikke et hijab-forbud vil bedre integreringen. Hun kommer aldri til å ta av seg hijaben sin. - Vi kan ikke gå imot religionen vår.

Publisert:

Lørdag vedtok Vest - Agder Frp at de ønsker å innføre et totalforbud mot hijab i barnehager, grunnskolen og i skolefritidsordningen.

Tor S. Utsogn i Vest - Agder Frp mener at hijab er en merking av en etnisk minoritet som gjelder kvinner og  at det er en trussel mot integrering av en minoritetsgruppe som allerede er vanskelig å integrere.

Mer hat og konflikter

Tabark Elderhanova og Idil Ahmed jobber i Kongsgård flyktningebarnehage i Kristiansand. De er begge muslimer. Idil bruker hijab og Tabark skaut. De har fulgt nøye med i den pågående Hijab-debatten og er ikke i tvil om hva de mener om vedtaket til Frp.

- De tror at et hijab-forbud vil løse problemene med integrering, men det gjør det ikke. Jeg har jobbet åtte år i denne barnehagen. Mitt hjerte er for barna. At jeg går med hijab har ingenting å si for den kjærligheten jeg har for barna, sier Tabark oppgitt.

Utsogn mener at et forbud er viktig for en vellykket integrering og at det ikke minst vil være positivt for kvinnefrigjrøing.

- Å tillate hijab er en feil vei å gå, sier Utsogn.

Ida Karlsen, som også jobber i barnehagen, mener at et forbud kun vil virke mot sin hensikt. Det vil føre til enda mer hat og konflikter og at de muslimske miljøene kun vil bli enda mer lukket. Jeg tror forskjellene i samfunnet blir enda  større dersom de innfører forbudet, sier Karlsen.

Slutter i jobben

Utsogn er overhodet ikke bekymret for konsekvensene av et eventuelt hijab-forbud.

- Dersom det er noen som velger å slutte i jobben sin som følge av forbudet får de bare gjøre det, sier Utsogn.

[img41408_2RM]

[sniplet faktaboks]Idil og Tabark kommer ikke til å ta av seg hijaben dersom et forbud blir vedtatt.

- Det står i Koranen at muslimske kvinner må dekke håret, vi kan ikke gå imot religionen vår. Ingen kan ta fra oss det. Vi må høre på hjertet, sier Idil.

Vil det si at dere er villige til å slutte i jobben dersom dere blir nektet å gå med hijab?

- Ja, da slutter vi. Hijaben er en del av min personlighet og tradisjon, sier Tabark. Idil nikker og er enig.

Kjærlighet for barna

Tror dere andre muslimer føler det samme som dere?

- Jeg er sikker på at nesten alle muslimer som går med hijab føler det samme som oss. De kommer ikke til å finne seg i et forbud, sier Tabark.

Hva tenker du om det kollegene dine sier?

- Jeg har aldri skjønt hijab-debatten. Det er et latterlig vedtak. De viser jo ansiktet og personligheten sin. Når det gjelder burka er det en annen sak.  Her i barnehagen er vi i mot burka, der man skjuler hele ansiktet. Vi ser på burka som en trussel mot integreringen, fordi man lukker seg inne. Hijab er bare fint, mener Karlsen.

- De som bruker hijab i barnehagen gjør ikke noen dårligere jobb enn de som ikke dekker til håret. Hijab eller ikke hijab, det betyr ingenting. Alle her har kjærlighet for jobben og barna, sier Karlsen.

- Mangfold er bra

Samtidig opplever Tabark ofte at nordmenn er skeptiske i møte med henne og skautet.

- Spesielt eldre folk. De ser rart på meg, og trekker seg litt unna. Man blir lite integrert når man går med hijab. Mange som ikke får jobb fordi de dekker til hodet, sier Tabark.

Hva tror dere skal til for å få til en god integrering i Norge?

- Her i barnehagen har vi noe vi kaller foreldreveiledning der vi møter foreldrene til barna med jevne mellomrom og vi snakker om likheter og forskjeller i samfunnet i Norge.  Jeg tror det er nyttig for de skal få en forståelse av den norske kulturen. Det er et skritt i riktig retning når det gjelder integrering, men å tvinge folk til å ta av seg hijaben er meningsløst, sier Ida.

Mangfold er bra, avslutter Karlsen.

Utsogn opplyser at et Hijab-forbudet  kan innføres på et kommunalt nivå.

- Hvis ikke dette lar seg gjøre, må vi tenke på en lovendring. Da må vi vente til vi har et flertall for dette på Stortinget, sier Utsogn.