Sørnett

Mange siktelser i Vest-Agder

Vest-Agder på topp over statistikk for antall forbrytelser i forhold til innbyggertall.

Publisert:

10 per 1000 innbyggere i Vest-Agder ble siktet for en forbrytelse i 2009, viser en ny statistikk fra SSB. Det betyr at mer enn én prosent av Vest-Agders befolkning ble siktet for en forbrytelse dette året, og det er også høyere enn resten av fylkene i landet.

Årsakene kan være mye kriminalitet om sommeren, et effektivt politi og levekårsutfordringer i landselen, forteller kriminalsjef i Vest-Agder, Arne Pedersen til NRK Sørlandet. I tillegg mener han nærheten til kontinentet, tilstrømmingen av folk om sommeren, de mange uføre, sosialhjelpsmottakerne og arbeidsledige er årsaker til at situasjonen er slik den er.

Store utfordringer

- Få på plass nok stillinger i politietaten. Nå skal Arbeiderpartiet kutte 42-43 stillinger, og dette er ikke veien å gå når vi ser det hvordan det er. Vest-Agders politi står overfor store utfordringer når vi ser at de ikke har fått ressurser som står i stil med hva som skjer, forteller stortingsrepresentant Åse Michaelsen fra FrP Vest-Agder til Sørnett.

- Landsdelen dobles om sommeren, som igjen krever større tildeling av midler. I tillegg skal mange på ferie, og da får vi politistudenter som kanskje ikke kjenner Sørlandet så godt. Det er også urovekkende at politibåtene som ligger i forskjellige kommuner, ikke kan brukes fordi det mangler penger til drift. Da er noe fullstendig galt, forteller hun, og fortsetter:

- Det sier seg selv at det blir knappe midler når det blir sagt av regjeringen at politiets utgifter til en ny politibåt, nytt utstyr til bilen o.l. skal tas av det ordinære driftsbudsjettet.

Ifølge NRK Sørlandet følger ikke pengestrømmen til politidistriktene levekårsindeksen. Ni av ti kroner fordeles etter objektive kriterier som f.eks befolkningstall, mens én av ti kroner fordeles til dem med spesielle utfordringer.

– Politiet må få penger etter de utfordringene de står overfor og derfor må disse måleparametrene endres, sier Åse Michaelsen.