Sørnett

Ingen brannstasjoner stenges i 2011

Hægeland brannstasjon blir ikke nedlagt i år. Foto: Knut Ove Eriksen. www.brannstasjoner.com

Hægeland brannstasjon blir ikke nedlagt i år. Foto: Knut Ove Eriksen. www.brannstasjoner.com

Innsparingen i brannvesenet vil ikke gå utover bemanning eller stasjoner i 2011

Publisert:

Det ble klart på gårsdagens styretmøte i Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS.

Brannsjef Per Stølan, og resten av styret la frem rundt ti tiltak som til sammen skal kutte kostnader og øke inntekter med 4,9 millioner kroner. Budsjettet for 2011 er dermed i tråd med bevilgningen fra rådmannsutvalget i de fem samarbeidskommunene.

- Blant annet skal vi øke årsavgiften på en del alarmanlegg med 7.5%, og fakturere den som utløser alarm, for unødvendig utrykking. Dette anslår vi at vil spare inn rundt 1.2 milloner, sier Stølan. Vi vil også søke å heve kompetansen til blant annet feierne våre, slik at disse kan bidra ved brannslukning. Dette vil gjøre oss mindre avhengige av å leie inn ekstern kompetanse.

Hovedtillitsvalgt Tor Eriksen i Fagforbundet KBR, er lettet.

- Vi har klart å kutte kostnader i tråd med kravene for 2011, uten å kutte i stillinger eller stasjoner.

Han sier det er neste år den store kampen vil finne sted. Da brannvesenet i de fem kommunene ble omgjort til ett selskap i 2009, ble det bestemt at det ikke skulle kuttes i stillinger eller lønn i tre år fremover. Denne fredingen varer ut 2011.

- I løpet av året skal vi se på om administrasjonen er for stor. Det arbeidet skal begynne før 1 januar 2012.

Eriksen sier kampen for brannstasjonene ikke er vunnet, og understreker hvor viktige de lokale stasjonene kan være.

- De siste årene har vi hatt flere og flere tilfeller av flere enn en utrykning på en gang.

I helgen assisterte brannvesenet i Vennesla Kristiansand ved en brann i Vågsbygd, mens brannvesenet i Søgne opprettholdt beredskap i Kristiansand. Da det kom inn en bekreftet melding om enda en bygningsbrann, ble noen av kristiansanderne kalt tilbake og disse rykket ut sammen med brannvesenet fra Søgne.

- Dette viser at den lokale beredskapen ikke bare er viktig for det området de dekker, men også for hele regionen.

8. mars offentliggjøres risiko- og sårbarhetsanalysen for området. Eriksen håper at folk i regionen ser konsekvensene av et mindre brannvesen og reagerer.