Sørnett

- Alkoholsalg kan bevare bygdesamfunn

Det er ikke vanlig sprit som Sp vil selge fra gådene, men lokal. Illustrasjonsfoto: Flickr.com

Det er ikke vanlig sprit som Sp vil selge fra gådene, men lokal. Illustrasjonsfoto: Flickr.com

Senterpartiets Lokallag i Kristiansand har enda ikke bestemt seg for om de vil støtte forslaget om alkoholsalg fra gårdsbruk.

Publisert:

- Vi har ikke enda tatt stilling til spørsmålet, men i utgangspunktet er jeg skeptisk. Økt tilgang på alkohol fører til økt konsum. Men idéen om å øke næringsgrunnlaget for bøndene er jeg selvfølgelig for, sier bystyrerepresentant Julie Nilsen til Sørnett.

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) vil slåss for at bøndene skal få selge eplevin, sterk eplesider, eplesnaps og eplebrennevin direkte fra gårdene.

-Lokal produksjon viktig

- Dette går vi for. Å satse på lokal produksjon av både mat og drikke basert på lokale råvarer er viktig for fremtiden både for landbruket, reiselivet og for å bevare aktive bygdesamfunn, sier Brekk til Aftenposten.

Landbruksministeren mener at en slik ordning ikke vil uthule Vinmonopolets stilling, da det kun vil bli snakk om et titalls småprodusenter.

Han vil slåss innad i regjeringen for å få dette igjennom. Samtidig har han alliert seg med den svenske jordbruksministeren, Eskil Erlandsson (Centerpartiet).

Ideen er at man kan besøke en bondegård, smake, og samtidig kjøpe med seg en begrenset mengde med lokalt brygget alkoholholdig drikke. Regelen i dag sier at man kan la besøkende smake, men ikke kjøpe. Regjeringen gikk i desember inn for at man skal kunne tillate salg av drikke fra gårdene med inntil 4,7 volumprosent alkohol. Brekk vil altså i neste runde øke disse lisensene til å gjelde hele registeret av alkoholprodukter- også sprit.

Finsk monopol opphevet

Finland har i dag et begrenset gårdsutsalg, og her er det tillatt med opptil 13 volumprosent alkohol, og overvekt av lokale råvarer. Generalsekretæren i Vin- og brennevinleverandørenes forening, Ingunn Jordheim, er skeptisk til om finnenes oppheving av monopolet vil bestå. Hun viser til at EU-kommisjonen har begynt å fatte interesse for saken, og at det kan være i strid med vedtektene.

-Hvis man skal utvide alkoholsalg til alle alkoholtyper, kan man vel knapt kalle det monopol lenger, sier hun til Aftenposten.

-Bondelaget positive
Organisasjonssjefen ved Agderkontoret i Bondelaget, Finn Aasheim tviler på at eventuelt gårdssalg av alkohol vil utgjøre noen særlig konkurranse for Vinmonopolet.

- Dette handler om salg i en relativ liten skala, og stort sett vil lovendringen kun bli aktuell for de bøndene som driver med gårdsturisme. Vi har foreløpig ikke diskutert dette, men jeg skulle jeg tro at Bondelaget ganske sikkert vil stille seg positive til et slikt forslag. Det er bra at bøndene øker sitt næringsgrunnlag, sier han.