Sørnett

Ny metode skal fange opp sårbare barn

Akuttmottaket
 Foto: Celine Røyrvik

Akuttmottaket Foto: Celine Røyrvik

Helsepersonell ved akuttmottaket i Kristiansand og Arendal skal fra og med tirsdag 2. Mai følge en ny sjekkliste kalt «trygt barn». Sjekklisten er en del av et pilotprosjekt som har som mål å identifisere barn som kan være utsatt for vold eller omsorgssvikt, og som ellers kunne gått under radaren.

Publisert:

- Det er grunn til å tro at det er store mørketall blant barn og unge som opplever mishandling og alvorlig omsorgssvikt. Helsepersonell har mulighet til å fange opp barna på et tidligere tidspunkt sier Unni mette Kopp, barnelege og forsker ved Sørlandet sykehus.

Sjekklisten vil bli brukt uavhengig av årsak til innleggelse, og vil gi helsepersonell et verktøy for å raskt og effektivt kunne vurdere barnas behov. Ved å bruke sjekklisten vil helsepersonell kunne identifisere og følge opp barn som kan være i risiko for vold eller omsorgssvikt, og gi dem den hjelpen og støtten de trenger.

Unni Mette Köpp, barnelege og forsker ved SSHF har forberedt seg godt
 Foto: Celine Røyrvik

Unni Mette Köpp, barnelege og forsker ved SSHF har forberedt seg godt Foto: Celine Røyrvik

- Det foreligger flere rapporter som viser at helsepersonell opplever bekymring for barn som er utfordrende å håndtere, og har en høy terskel for å melde bekymring til barneverntjenesten. De er redde for å bryte taushetsplikten og kan oppleve det vanskelig å vurdere om vilkårene for opplysningsplikten er oppfylt, forteller Kopp.

- Vi som helsepersonell trenger noe som kan hjelpe oss til å oppfylle meldeplikten. Vi har allerede hatt gode erfaringer med utprøvning av sjekklisten på voksne og ser nå frem til å teste ut barnemodulen. Sjekklisten vil forhåpentligvis kunne hjelpe helsepersonell til å ta gode vurderinger i møte med barn, sier hun.

- Pilotprosjektet er utformet slik at legene som mottar barn ved akuttmottaket, vil fylle ut en kort sjekkliste som består av flere deler. Den første delen av sjekklisten inneholder enkle ja eller nei- spørsmål. Sjekklisten har allerede vært i bruk i Nederland i mange år og har vist at det vil hjelpe legene med å identifisere barn som kan være utsatt for vold eller omsorgssvikt, og som ellers kan ha blitt oversett. Hvis legen har mistanke om at barnet har blitt utsatt for vold eller omsorgssvikt, vil de konferere med barnelege for å få ytterlige vurdering og veiledning. Vi håper at denne innsatsen vil bidra til at helsepersonell tar gode avgjørelser ved å skape trygghet for barnet og bidrar til at vi gjør det vi kan for å avdekke vold og alvorlig omsorgssvikt mot barn forteller Kopp.

Pilotprosjektet vil evalueres etter ett år.

Nå blir voksenmodulen implementert nasjonalt.

Sørlandet sykehus
 Foto: Celine Røyrvik

Sørlandet sykehus Foto: Celine Røyrvik

Sørlandet sykehus gjennomførte en testing av voksenmodul i «Barn under radaren» prosjektet i fra 2019 til 2020. Også her var målet å avdekke omsorgssvikt og vold mot barn, men gjennom den voksne pasienten. Utgangspunktet for modulen var en sjekkliste i fra Nederland som benyttes i møte med voksne pasienter som kommer i kontakt med helsepersonell på grunn av alvorlig rusproblematikk, suicidforsøk, alvorlig psykisk lidelse, og vold, og som har mindreårige barn.
Nå blir voksenmodulen implementert nasjonalt, med oppstart ved åtte helseforetak før utgangen av 2023.

Barnevernet stiller seg positive til sjekklista

Monica Brunner barnevaktsleder i Kristiansand Kommune understreker at det er viktig for barnevernstjenesten å få informasjon. Særlig når det er snakk om alvorlig rus, suicidforsøk, psykiske lidelser, og vold.
- det er et viktig tiltak i vurderingsfasen forteller Brunner.

Hun forteller også at antall bekymringsmeldinger har økt etter at prosjektet ble innført.

- Man har jo alltid jobbet med å fange opp sårbare barn, men det som er nytt med denne sjekklisten er at den gir mer spesifikke retningslinjer for hva man skal lete etter sier Hun