Sørnett

Studentrådet i kommunen må bytte navn

Bilde av studentrådets medlemmer for perioden høst 2022 - vår 2023. Fra venstre: Michelle Brynildsen, Aron Andersen, Kris Soløy, Kristian Fredrik Meyer Ødegård, William T. Svendsen. Aleksander Steneng Krabbe Velde var ikke til stede da bildet ble tatt.
 Foto: Kristiansand kommune

Bilde av studentrådets medlemmer for perioden høst 2022 - vår 2023. Fra venstre: Michelle Brynildsen, Aron Andersen, Kris Soløy, Kristian Fredrik Meyer Ødegård, William T. Svendsen. Aleksander Steneng Krabbe Velde var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Kristiansand kommune

Formannskapet vedtok 18. mars 2020 at studentrådet skulle evalueres etter endt prøveperiode, før eventuell videreføring. Evalueringen er gjennomført og det anbefales at det videreføres med noen endringer.

Publisert:

Sist oppdatert: 12.05.2023 kl 13:28

Etter vurdering ved kommuneadvokaten i Kristiansand, anbefales det at studentrådet endrer navn til studentutvalget, og at det videreføres som et kommunalt organ i henhold til kommuneloven.

Saken var oppe til vurdering hos kulturutvalget 10. mai, hvor det ble votert over at studentrådet burde bytte navn. Saken skal avgjøres i bystyret.

strider med kommuneloven

Jens Anders Ravnaas fra tverrpolitisk folkeliste poengterer at navnet til studentrådet strider mot kommuneloven. Kommuneadvokaten har konkludert med "råd" ikke kan brukes. Dette fordi kommuneloven ikke åpner for flere enn de tre rådene som eksiterer i kommunen.

Studentrådet er ikke enig i denne avgjørelsen.

William T. Svendsen sitter som nestleder for studentrådet. Han reagerer på avgjørelsen.

-Hvorfor er det problematisk at studentrådet ikke kan kalle seg "råd"?

- Det handler om legitimitet, de andre rådene heter "råd" av en grunn. Dette fordi de skal rådføre kommunen i saker og det er nettopp det studentrådet gjør. Vi har ikke sett dette tilfellet i andre kommuner som har studentråd, svarer Svendsen.

-Det ble sagt på kulturutvalget at navnebyttet ikke vil ha noen praktisk betydning, hvorfor er det da viktig å beholde navnet?

- Når man fjerner en legitimitetsfaktor betyr det at den ikke vil ha den samme slagkraften lenger, selv om funksjonen er den samme.

-Kommuneadvokaten har konkludert med at navnet strider med kommuneloven, hva tenker dere rundt det?

Det virker veldig rart, grunnet at ingen andre kommuner har hatt dette problemet. Kristiansand kommune er eneste kommunen som har hatt dette som en tematikk.

Videre legger Svendsen til at han har tro på at politikerne kommer til å la studentrådet beholde navnet. Spesielt grunnet at det er valgår.

Studentutvalg

Bjørn Egeli er leder for kulturutvalget og forklarer hvorfor Arbeiderpartiet stemte for et navnebytte.

- Grunnen til at vi i Arbeiderpartiet stemte for studentutvalg og ikke råd handler om at kommuneloven legger en klar føring på hva som kan kalles råd og ikke. Kommuneadvokaten var også veldig tydelig på det.

Han legger til at tiden vil vise om det åpnes opp for en justering til et studentråd.