Sørnett

Medlemstall doblet seg fra 35 til 70 millioner på 18 måneder