Sørnett

Ingen bot, men kanskje bedring?

Rådgiver for marked og kommunikasjon i AKT lover i hvert fall en kartlegging av studenters reisevaner for å se på muligheten for forandring.

Publisert:

Etter økt fokus på studenters bussutgifter på Sørlandet den siste tiden, har Roald Morvik, 
kommunikasjonssjef i AKT, lovet å kartlegge studenters bussvaner, for å undersøke mulighetene for en mer spesifisert ordning enn den generelle ungvoksenløsningen de har i dag.

 - Vi trenger mer empiri på området. Vi vil utføre en undersøkelse på studenters reisevaner på undervisningsplassene på Sørlandet.


 Morvik kan love at undersøkelsen blir gjennomført innen rimelig tid.Forrige uke skrev Sørnett at studentpriser på Sørlandet er betraktelig høyere sammenlignet med andre storbyer i Norge. Kristiansand mangler et spesifisert studentkort, men har heller et mer generelt tilbud, et ungvoksenkort, som de fleste bussreisende studenter benytter.


 En kort oversikt over landets studentpriser på kollektivtrafikk:

Oslo 380.- (buss, trikk, t-bane ect)


Bergen (buss, bybane) 415.-


Trondheim:360.-


Stavanger:375.-


Kristiansand: 520,-


Morvik mener oversikten vi viser til, ikke tar høyde for et par variabler.


 - Man kan reise ganske store avstander med vårt tilbud. I mange av de andre byene er dette priser kun for en sone, et ganske begrenset område.


 Han mener også at det kan være vanskelig å definere hva som er en student i forhold til tilbudet.


 - Det kan være vanskelig å definere hvem som bør få nyte godt av et eventuelt studenttilbud. Studenter som tar noen timer på nett, skal de få lov til å reise med studentpriser, for eksempel?


 Er det riktig at studenter skal bli skadelidende fordi bussselskapet har problemer med å definere hva som er en student?


 - Nei, det er det ikke. Det er noe vi må få orden i, sier Morvik.


 Mange studenter rundt UiA har reagert på prisene den siste tiden. Det ble ikke bedre av at kommunen nå ønsker betaling for parkeringsplassene rundt UiA.