Sørnett

Innendørsidrett under korona

Idrettskonsulent Odd-Arne Rasmussen. Foto: privat.

Idrettskonsulent Odd-Arne Rasmussen. Foto: privat.

Innendørsidrettene i Kristiansand har måttet tilpasse seg regjeringen sine anbefalinger. Voksne over 20 år anbefales å trene utendørs. Barn og unge har ikke fått samme anbefaling.

Publisert:

- Hva er gjeldende anbefalinger for innendørsidretter?

- Alle får lov til å drive innendørsidrett, men ut i fra smittevernreglene er det noen idretter som ikke får lov til å drive kontakt, sier Odd-Arne Rasmussen, idrettskonsulent i idrettsenheten i Kristiansand kommune.  - Barneidretten opp til 20 år får lov til å drive innendørsidrett. Organisert idrett for de over 20 år er anbefalt å ikke drive idrett innendørs. De anbefales å ha aktivitet utendørs. Kamp, cuper og stevner for de under 20 år må fortsatt utsettes, inntil videre. Hvis det er noen voksne over 20 år som velger å trene så gjør de det i mot regjeringens anbefaling, men det er ingen lov eller forskrift som tilsier at de ikke kan trene innendørs, det er regjeringen sin anbefaling at de ikke gjør det. De fleste følger regjeringen sin anbefaling.

Kampsport

[img216987_2LM]

Richard Pedersen Haye er daglig leder i Kristiansand kampsport. Kampsport anbefales å trene utendørs av regjeringen.

- Trener dere utendørs eller innendørs?

- Vi trener innendørs. Vi trener en meter i mellom, alle voksne som trener hos oss må bruke maske. Vi kjører øvelser der det ikke er kontakt. Vi sloss ikke. Vi er jo treningssenter, ikke ett treningslag, så vi går under det samme som spicheren og disse tingene.

- Er det mange som kommer i disse tider?

- Det er veldig mange av de under 20 som kommer, vi kjører klasser for de over 20 med maksimum antall i salene, men vi anbefaler at de over 20 ikke trener.

Klatring

[img216987_3RM]

Petter Leevaag jobber på Sørlandet klatresenter.

- Hvordan forholder klatresenteret seg til korona?

- Vi forholder oss til smittevernregler ganske likt som treningssentrene gjør det. Vi legger til rette for at det skal være mulig å holde avstand her, så vi har begrensninger på mennesker. Vi har lagt til rette for forsterket håndhygiene. Vi har masse plakater rundt omkring for å minne folk på reglene. Vi har påminnelser på høytalerannlegg når vi begynner å bli mange mennesker, for å holde folk bevisst på at de må holde avstand. Vi har oversikt over alle som har vært har, har mulighet til å ta kontakt med alle som har vært her med tanke på eventuell smittesporing.

Volleyball

[img216987_4LM]

Volleyball er en innendørsidrett. Student Rohullah Mohammadi har vært volleyballdommer i mange år. Han har dømt flere volleyballkamper i Kristiansand. Han har ikke dømt noen kamper i år på grunn av coronaepidimien.

- Når var sist du dømte en volleyballkamp?

- Jeg har ikke dømt en kamp siden mars ifjor. Det var snakk om å åpne sesongen etter jul, men det ble satt på vent på grunn av de nye restriksjonene.

- Vet du når sesongen begynner?

Når sesongen begynner er usikkert for lavere divisjoner, men i første divisjon har det vært snakk om å begynne sesongen fra februar om det tillater seg. Hvis ikke må vi vente. De under 20 kan trene som normalt mens de over 20 må trene alternativt og det vil si at de ikke kan være i kontakt med hverandre på grunn av smittevern. Det gjelder både menn og damer.

Håndball

Håndballaget Vipers fra Kristiansand trener innendørs. De følger protokolllen fra regjeringen, sier Morten Løvø, adminstrasjonssjef i Vipers Kristiansand. Vipers trener og spiller sine hjemmekamper på Aquarama, som på bystranda i Kristiansand.

[img216987_5LM]

[faktaboks]