Sørnett

Inviterer til helt nytt konsept på biblioteket

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe som står der fortellerkafén pleier å være. Foto: Petter Engnes

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe som står der fortellerkafén pleier å være. Foto: Petter Engnes

Kamper mot troll, møter med døden, snakkende dyr, heroiske konger, ildsprutende drager og reiser over de syv hav. Alt er mulig i en fortelling.

Publisert:

- Det er ingen grenser innen muntlig fortelling, sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

Ulltveit-Moe er en av initiativtakeren til den nyoppstartede fortellerkaféen som finner sted på Kristiansand folkebibliotek.

Kaffèen ble startet opp etter et felles ønsket blant de tre initiativtakeren: Theis Irgens, Hilde Eskild og Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

Ulltveit-Moe forklarer at hun savnet et sted i Kristiansand hvor de som liker muntlige fortellinger kunne møtes.

- Fortelling er den eldste formen for underholdning og kunst. Det å høre historier uten at de er pugget, hvor historiene blir litt farget i rommet. Det kan få meg til å fryse på ryggen sier Ulltveit-Moe entusiastisk.

Det er denne følelsen og engasjementet som Ulltveit-Moe ønsker å formidle videre.

Hun forklarer at det allerede har vært en fortellerkafée i Oslo i ti år og hun sammen med de to andre har ønsket å bringe dette nærmere der de selv bor.

Muntlige fortellertradisjoner i sentrum

[img188040_2RF]

I fortellerkaféen ønsker de å ta i bruk fortellinger fra den muntlige fortellertradisjonen. Hilde Eskild, en av arrangørene og profesjonell forteller, forklarer at dette er ikke sanne selvopplevde fortellinger, men at fortellingene har en form for sannhet likevel.

- Den muntlige fortellertradisjoner inneholder mange viktige sannheter om det å være mennesket.

Hun forklarer at mange fortellinger er tidløse og at det finnes gamle fortellinger fra flere tusen år siden og helt ny fortellinger som begge fungerte ganske likt.

Eventyr, er ikke det for barn?

Det er lett å tenke at fortellinger og eventyr kun er for barn, men slik har det ikke alltid vært. I den nyoppstartede fortellerkaféen er det de voksne som er målgruppen.

- I vår kultur har det spredd seg at fortellinger er for barn, men dette er en ganske fin underholdning for voksne, sier en av arrangørene; forfatter og profesjonelle forteller Hilde Eskild. Hun peker på at det med fortellinger for barn tvert imot er en ganske ny tanke, og man skal ikke langt tilbake i tid før fortellinger var en underholdningsform for voksene.

Trekker frem det eksistensielle i eventyrene

[img188040_3LM]

Fridunn Karsrud, universitetslektor på Universitet i Agder, og profesjonell forteller med flere publiserte bøker, mener også at det å fortelle kan ha en verdi uansett alder.

- Det ligger noe grunnleggende som vi har i oss alle sammen. Alle mennesker er med å fortelle, sier hun engasjert.

Hun forklarer at myter, folkeeventyr og sang er fortellinger med mange lag og kan si noe det grunnleggende, det eksistensielle.

Hun sier at det hender hun snakker med sørgende om døden, nettopp gjennom en fortelling.

- Ved å snakke om døden i form av en fortelling så kan det ha en distanse samtidig som det kan ha gjenkjennelse hvis de som hører det selv vil det, sier hun.

Robin Hood som du aldri har hørt det før

Hør en smakebit fra profesjonell forteller Hilde Eskild om Robin Hood: