Sørnett

Japansk journalistikk skiller seg fra resten av verden

SELGER MEST: Japanske aviser er de som selger mest i hele verden

SELGER MEST: Japanske aviser er de som selger mest i hele verden

Fem av de syv mest solgte avisene i verden kommer fra Japan. Journalistikken preges av nasjonale saker og journalistene i landet har i 100 år tilhørt en eksklusiv klubb.

Publisert:

Japan er et massivt medie-land. I en tid hvor papiravistradisjonen er nedadgående i verden, lever den fortsatt sterkt i Japan. Avisene er massive bedrifter, de er konglomerater som eier fjernsynsselskap, sportsklubber, fornøyelsesparker, reisebyråer, bare for å nevne noe. Fem av de syv avisene i verden med høyest opplag gis ut i Japan.

På toppen av listen over mest populære aviser,ligger Yomiuri Shimbun med 10 millioner i opplag. En konservativ avis som heller mot det nøytrale. Avisen samarbeider med The Times og er tilknyttet tv-kanalen «Nippon Television».

Har du lest:
Førsteamanuensis ved universitet i Oslo Dick Stegewerns, underviser i Japan-studier. På midten av 2000-tallet bodde han i Japan og arbeidet som frilansjournalist, han forteller om at det er lite internasjonale nyheter i Japan.

-Japan er et selvforsynt samfunn. De aller fleste avisene publiserer kun nasjonale, lokale og regionale nyheter. Avisene har som regel kun noen få sider satt av til internasjonale nyheter, forteller han.

 

Den japanske pressen har ikke en tradisjon for å være kritiske. "Vaktbikkje-begrepet" som vi kjenner fra Norge, eksisterer ikke på samme måte i Japan.

 

Kisha-systemet

Journalistens rolle som «vaktbikkje» er ikke det eneste som skiller japansk journalistikk fra vår egen. I Japan fins det er system som kalles for Kisha. Det er en lukket klubb for journalister som gir tilgang til politiske ledere, politiet, lokale autoriteter og næringstopper. Kisha klubben oppsto på 1890-tallet, den gangen som en eksklusiv klubb for japanske journalister. Først hundre år senere, på 1990-tallet, fikk utenlandske journalister tilgang til klubben.

- Da jeg arbeidet som korrespondent i Japan i 2006-07, hadde jeg min base i Kyoto. Mitt inntrykk av Kishaklubbene den gangen var at det til en viss grad fortsatt eksisterte et skille. Den Japanske regjeringa virket å være oppmerksomme på kritikken fra utenlandske journalister, så de var alltid påpasselige med å inkludere utenlandsk meida, forteller Stegewerns.

Har du lest: "Et dypdykk i japansk historie"

De gangene det er et begrenset antall plasser for utenlandske journalister, deler de internasjonale mediene som er tilstede informasjonen med de som ikke får delta. På den måten blir det som skjer gjort tilgjengelig for alle.

 

- Jeg kan huske medlemmene av Kisha-klubbene var veldig opptatt av at de ikke skulle bli stengt ute. De reagerte kraftig om de følte seg utestengt, men i de fleste tilfeller var det bare misforståelser, jeg kan ikke huske noen alvorlige inisdenter, avslutter Dick Stegewerns

Har du sett disse:

 Talte for de stemmeløse under krig, ble halshugd av IS

Japan har ikke så stor nyhetsinteresse

 

FN ekspert kritisk til pressefriheten i Japan

 

FNs spesialrapportør for ytringsfrihet David Kaye sa etter et besøk i Japan i April, at pressefriheten i landet er truet. Han hevdet å avdekket flere urovekkende tendenser under sitt besøk. En av tingene han var mest bekymret over var at det er en lov som har til hensikt å sikre objektivitet i mediedekningen. Loven gir regjeringen anledning til å inndra kringkastingskonsesjoner ved mistanke om brudd.

[img153213_2RM]

En annen ting han bekymret seg over var den såkalte hemmeligholdsloven. Loven har til hensikt å sikre nasjonal sikkerhet så vel som allmensikkerheten. Problemet med denne loven er at den er så vagt formulert at den kan hindre folkets rett til informasjon, mente Kaye

 

[faktaboks]

 

 

 

 

Kilder:

http://journalisten.no/2016/04/fn-ekspert-slar-alarm-om-pressefriheten-i-japan
kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_by_circulation