Sørnett

- Jeg beklager at Den Norske Kirke har åpnet for homofil vigsel

TRADISJONELL: Tom Martin Berntsen er en av de som holder fast ved at ekteskapet hører hjemme hos en mann og kvinne. Foto: arkiv

TRADISJONELL: Tom Martin Berntsen er en av de som holder fast ved at ekteskapet hører hjemme hos en mann og kvinne. Foto: arkiv

Sokneprest i Landvik, Tom Martin Berntsen, er ikke fornøyd med kirkens nye samlivsetikk.

Publisert:

 

- Jeg beklager at Den Norske Kirke har åpnet for homofil vigsel. Jeg synes det burde vært flere som stod mot saken, og at biskopen ga sin stemme i utgangspunktet. Det er beklagelig at biskopen ga sin stemme til homofil vigsel i utgangspunktet. Jeg føler det er trist. Kirken har vært ute en vinternatt før, og lært at trosynet vil bli debattert, forteller Tom Martin Berntsen.

[img157885_2RS]

1. februar kom det en ny vigselsliturgi som kan brukes også når likekjønnede par skal gifte seg. Det har i lang tid vært uenighet den nye liturgien.

I fjor skrev 264 prester under på et opprop mot kirkens nye samlivsetikk. Berntsen er en av de presteopprøret, og er en av de som holder ved det tradisjonelle.

- Slik at jeg ser at jeg står på kirkens tradisjonelle syn mellom mann og kvinne. Jeg har ikke legitimitet til å re-definere ekteskapet, selv om samfunnet har gjort det. Jeg tror ekteskapet er en ordning mellom mann og kvinne, og vil fortsette med den tradisjonelle vigselen.

Reservert seg mot å vie homofile
Berntsen har reservert seg mot å vie homofile, som er et fritt valg for prestene rundt i landet.

[img157885_3RS]

- En naturlig konsekvens for meg er å henvise til domprosten for å finne en som vil vie homofile. Ettersom jeg ikke vier homofile.

Han er langt fra den eneste som har reserverte seg. Kollega, Ørjan Kronheim i Eide og Landvik menigheter, er en annen prest som har reservert seg. Han opplever situasjonen som utfordrende fordi det kan oppleves som Guds ord ikke blir tatt på alvor.

- Jeg beklager at det nå er utarbeidet en liturgi for vigsel av likekjønnede i den norske kirke, fordi jeg mener det bryter med det bibelske prinsippet om hva et ekteskap er. Bibelen lærer oss at det er et forhold mellom mann og kvinne,  og at det er der seksuallivet hører gjennom.

Jeg beklager at det nå er utarbeidet en liturgi for vigsel av likekjønnede i den norske kirke, fordi jeg mener det bryter med det bibelske prinsippet om hva et ekteskap er.
- Ørjan Kronheim

Selv om Kronheim ikke vil vie homofile i kirken, er alle velkommen til å komme for og forenes om det viktigste.

- Jeg håper at de som er homofile føler seg like velkommen i min kirke som andre. Det kan med deres premisser oppleves vanskelig. Mitt håp at de skal forenes om det viktigste, som er Jesus.

Som ungdomsprest forteller Kronheim videre at det er en misoppfattelse at det bare er eldre prester som holder ved det tradisjonelle.

- Det synes jeg er et rart utgangspunkt å gi svar på. Jeg vil heller spørre hvorfor Den Norske Kirke innført likekjønnet ekteskap, mens 90 % av verdens kirker ikke har gjort det? Det er altså ikke bare gamle konservative prester som er mot homofil vigsel. Det er langt fra sannheten.

Les også: Brukt 20 år på å jobbe for homofil vigsel

7 utmeldinger og 1 innmelding
- Uten å være sikker på den direkte årsaken, har vi hatt syv utmeldinger rett etterpå. Ettersom det var så kort etter den nye ordningen er det grunn til å tro at det er en sammenheng. Èn person meldte seg inn i etterkant også, forteller Berntsen som har fått varierte tilbakemeldinger på den nye ordningen.

Han mener likekjønnet ekteskap kommer som en gjenspeiling av samfunnet.

[img157885_4RM]

- Det er et resultat av samfunnsutviklingen hvor mennesket er i sentrum og bestemmer hvordan man skal leve og tro. Det autonomet mennesket i møte med det troende. Samfunnet får en naturlig ekko i folkelivet og folkekirken.

Kronheim mener at endringen som er gjort er med beste intensjon, men allikevel bommer på bibelens budskap.

-Jeg opplever at de som hat gått inn for dette, som åpen folkekirke de som stemt for i kirkemøte, har gått inn med godt hjerte og det beste for sine medmennesker. Jeg tror det er iveren med å gjøre alle til lags, og bekrefte at alle mennesker er gode nok som står bak tankegangen. Det er en bommert på hva evangeliet er. Man hopper bukk over hva bibelen forteller oss.

De nye kristne generasjonene tenker evangeliet forteller at du er god nok. At du er du, og du duger. Det er fint og fremholder menneskets verdi, det må vi fortsette med. Men evangeliet forteller oss først og fremst at vi trenger en frelser fordi vi i vår menneskelige natur ikke er verdige et fellesskap med Gud. Jesus ble født for å ta på seg våre synder, og hjelpe oss til fellessakap med gud.

Må være mer tydelig på sitt budskap
Kronheim nekter på at likekjønnet ekteskap har gjort jobben som prest vanskeligere.

- Nei, det har ikke gjort jobben min vanskeligere. Heller motsatt. Jeg blir utfordret på å tørre og være tydelig med budskapet jeg har. Det er ikke hver dag man vier heller. Prisipper om hva man tror blir tydeligere, og det ser jeg på det som en god utfordring. Det er et vanskelig klima i den norske kirke nå, hvor det er to syn som bryter mot hverandre.

Selv om det er blitt et tydelig skille innad i Den Norske Kirke, er de forent om det endelige budskapet.

Det er en krevende situasjon, noen melder seg ut, mens andre gleder seg og øker sitt engasjement. Min oppgave er å vise at jeg er prest for alle. Min oppgave er å peke mot jesus, og det skal jeg klare.