Sørnett

Jobbskolen – Et tilbud til vanskeligstilt ungdom

Bilde: Her sitter de deltakende under lunsj på Jobbskolen. foto: Sørnett

Bilde: Her sitter de deltakende under lunsj på Jobbskolen. foto: Sørnett

Jobbskolen er et samarbeid mellom NAV kristiansand, Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune, med fokus på å få ungdom ut i utdannelse og jobb.

Publisert:

- Uten Jobbskolen hadde jeg aldri vært der jeg er i dag, og jeg har nå som mål å fullføre bachelor i sykepleie, sier tidligere deltaker Hogne Tørre til Sørnett(28)

- Det har vært givende å møte andre unge med livsutfordringer.

28 åringen hadde tidligere i sin ungdom utfordringer med å finne sin plass i samfunnet.

-  Som ungdom hadde jeg aldri i verden klart å ta studiekompetanse i ung alder. Jeg har også havnet litt på utsiden av samfunnet, på grunn av dumme valg jeg har tatt i ungdomstiden og i voksen alder, sier han.
Jobbskoletilbudet gjelder for ungdom som av ulike grunner har liten eller ingen tilknytning til skole, jobb eller i det sosiale. Sørnett har vært i kontakt med lederansvarlig for jobbskolen, Beate Topland.

-  På Jobbskolen så jobber det 6 veiledere som følger opp ungdommene. I tillegg er det undervisning i fellesfag på videregående skole nivå. Undervisningen er individuelt og gruppebasert tilrettelagt, og utføres av lærere fra Kvadraturen videregående skole, forteller hun.

Individuell oppfølgning

Med tett oppfølging får de deltakende på jobbskolen en veileder som bistår med der det trengs.
-   Ungdommene har individuelle planer med mål om å få et sosialt liv, fullføre skolegang eller å komme ut i jobb. Veilederne følger opp ungdommene enkeltvis. I tillegg får de som ønsker det, oppfølging ut i praksis i en bedrift ,fortsetter Beate Topland.

Ungdommene får anledning til å trene seg på å være sosial med andre mennesker og å delta aktivt i et sosialt fellesskap. 

-  I kantina på jobbskolen serveres gratis lunsj til deltakerne på jobbskolen men ikke i koronatiden, da er det engangspakninger med diverse mat.

- Det har vært sosialt å gå på Jobbskolen .Lærerne som har vært  der har gjort det gøy å lære, sier Hogne.

- Veldig fornøyd 

En saksbehandler på NAV anbefalte Joakim Oseberg(26) til å prøve jobbskolen.

- Jeg er veldig fornøyd med Jobbskolen. Fikk fullført alle fagene jeg trengte. La merke til at det var lite press og forståelsesfulle ansatte. Syns det var veldig god undervisning, spesielt til å være et gratis tilbud, sier Joachim Oseberg til Sørnett.

 

[img218033_2RM]

Våren 2019 ble Hogne Tørre(28) ferdig med studiekompetansen og går nå første året på sykepleien ved UIA Grimstad.

- Jeg er en person som trenger fleksibilitet, og det har Jobbskolen gitt meg. Jeg er ingen A4-person, og på jobbskolen har jeg fått mulighet til å strukturere studiehverdagen min selv. Jeg har også fått bli kjent med min studieteknikk, noe som er viktig for meg nå når jeg er på UiA . Så jeg vil gjerne takke NAV Kristiansand og Jobbskolen for de mulighetene jeg har fått, forteller Hogne.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand