Sørnett

Jubler over avlyste eksamener

JUBLER: F.v. Olav Zahl Nyrnes(16), Herman Newport(16) og Adam Shaaban(16) er glade for at de slipper eksamen.

JUBLER: F.v. Olav Zahl Nyrnes(16), Herman Newport(16) og Adam Shaaban(16) er glade for at de slipper eksamen.

- Det har vært stressende å tenke på eksamener etter mye krevende nettundervisning, sier KKG-elev Herman Newport fornøyd.

Publisert:

 

Han og kompisene Olav Zahl Nyrnes og Adam Shaaban jubler for nyheten om avlyst eksamen.

Avlyser skriftlig eksamener
Den siste tiden har det vært debatt om årets eksamen skal holdes eller ikke. Under kunnskapsdepartementets pressekonferanse mandag formiddag, ble det avklart at skriftlige eksamener for ungdomsskoler og videregående skoler rundt om i Norge er avlyst. Det informerte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby om.
- Pandemien har uten tvil ført til at elever har fått en annen form for undervisning enn ellers. Det skaper ulike forutsetninger i møte med nasjonale løsninger. Derfor har regjeringen besluttet å avlyse skriftlige eksamener, sier Melby.

Elevene opplever utfordringer med hjemmeskole.

- Når vi har hjemmeskole, har vi ikke de samme midlene som når man er på skolen, uttrykker Olav Zahl Nyrnes og forteller at de ikke får kontakt med lærere og medelever på samme måte.

[img219478_2RM]

Gikk ned i karakter
Nora Skadberg og Tor Ove Vetrhus er begge avgangselever på KKG videregående skole og mener valget om å avlyse eksamen er den mest rettferdige avgjørelsen.
- Vi har hatt en del undervisning over Zoom, og det har gjort at jeg har gått ned i karakter i flere av fagene på skolen, forteller Tor Ove til Sørnett.

Han mener den digitale undervisningen ikke kan måles opp mot den som er på skolen.
- Om vi måtte ha eksamener i år, hadde vi som tredjeklassinger på videregående sittet i den verste situasjonen. Vi blir påvirket av korona på akkurat samme måte som fjorårets elever, fortsetter Nora.

[img219478_3RM]

Finne løsninger
Kunnskapminister Melby forteller videre at skolesektoren jobber med å finne løsninger som skal sikre at alle elever får en ekstern vurdering som en del av standpunktvurderingen sin.
- Det er viktig at rettssikkerheten til elevene ivaretas så langt det lar seg gjøre selv om vi er i en pandemi, sier hun.