Sørnett

Kan bli 110-grense mellom Kristiansand og Grimstad

Roy Steffensen. (Pressefoto)

Roy Steffensen. (Pressefoto)

Strekningen E18 Grimstad-Kristiansand kan få 110-fartsgrense neste år.

Publisert:

- Så langt har åtte veistrekninger fått fartsgrense på 110 km/t.  Utformings- og sikkerhetsstandarden er særlig god på disse strekningene. Ingen personskade er meldt på disse veistrekningene. Dette fremgår det av en pressemelding fra Fremskritspartiets stortingsrepresentant, Roy Steffensen, som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

 

- Forsøket med 110 km/t på våre beste veier er så langt en ubetinget suksess. Ikke har man registrert noen personulykker, og gjennomsnittsfarten i trafikken har så langt økt marginalt. Det handler om at fartsgrensene nå er mer tilpasset et naturlig og forsvarlig kjøremønster, sier Roy Steffensen til Lillesands-posten.

 

Samferdselsdepartementet varsler nå at prøveordningen med 110 km/t fartsgrenser etter alle solemerker vil utvides til å inkludere flere veistrekninger med tilstrekkelig standard.

 

- For meg er det naturlig at E18 fra Grimstad til Kristiansand er den neste strekningen som vil få 110 km/t fartsgrense. Signalene fra departementet i svar på et skriftlig spørsmål jeg har stilt i sakens anledning, forteller at dette jobbes det aktivt med, og det gleder meg. Regjeringen har vist stor handlekraft på mange områder innen samferdsel, og jeg vil påse at de nå prioriterer dette, forteller Steffensen til Lillesands-posten.

 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har instruert Veidirektoratet om å ta en gjennomgang av hele fartsgrensesystemet, og at en slik gjennomgang vil være klar først kvartal 2015.

 

- Det er flott man nå går igjennom og evaluerer hvordan fartsgrensene blir satt. Men jeg håper å se 110 km/t mellom Grimstad og Kristiansand raskere enn det, sier Roy Steffensen.