Sørnett

- Kan bli sittende i en halvtime og blø

Hægeland brannstasjon kan bli nedlagt. Foto: Knut Ove Eriksen. www.brannstasjoner.com

Hægeland brannstasjon kan bli nedlagt. Foto: Knut Ove Eriksen. www.brannstasjoner.com

For å møte krav om innsparing, vurderer Kristiansandregionen Brann og Redning IKS å legge ned lokale brannstasjoner.

Publisert:

KRISTIANSAND: – Folk kan ikke bli sittende en halvtime og blø om de havner i en bilulykke, og om brannvesenet ikke rekker frem før det er for mye røyk og varme til å gå inn, vil det være en katastrofe, sier politiker og brannmann i 35 år, Olav Aasen (H) i Vennesla.

Han frykter at nedlegging vil føre til altfor store avstander ved uttrykning

I dag avgjøres skjebnen til flere av de mindre brannstasjonene på sørlandet. På forrige styremøte fikk Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS i oppgave å utrede ulike sparetiltak, da det ble klart at budsjettet de hadde fått av rådmannsutvalget ikke strakk til med dagens dekning. Et av tiltakene som vurderes er nedlegging av lokale brannstasjoner. Brannstasjonen på Hægeland er en av disse.

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet KBR, Tor Eriksen, sier dette er den mest dramatiske situasjonen brannvesenet har vært i i løpet av hans 30 år i yrket. Han er en av to arbeidstagerrepresentanter i styret som akkurat nå avgjør hvilke sparetiltak som kan gjennomføres, uten at det går ut over sikkerheten i regionen.

-Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS), som også skal gjennomgås på møtet, forteller oss hva vi må ha av stasjoner og bemanning i ulike områder. Et av formålene med møtet blir å se om det er mulig å opprettholde forsvarlig beredskap innenfor de økonomiske rammene rådmannsutvalget har gitt.

I juni skal rådmannsutvalget avgjøre hvorvidt en eventuelt skal godta en mindre beredskap enn ROS-analysen krever eller om en skal bevilge mer penger.