Sørnett

Klar for feiring av samefolkets dag

Politiker Hildegunn Marie Tønnessen Seip er klar for en fin feiring
 Foto: Andreas Collins

Politiker Hildegunn Marie Tønnessen Seip er klar for en fin feiring Foto: Andreas Collins

Lihkku beivviin! I dag, 6. februar, feires samefolkets nasjonaldag for trettiandre gang. Det er en nasjonal flaggdag, og tradisjonen tro skal det flagges i de fleste kommuner, også i Kristiansand. For selv om norske samer har flest røtter i den nordlige delen av landet, bor det samer fra Kirkenes til Lindesnes.

Publisert:

I tillegg til at det flagges på samefolkets dag, markeres dagen med ulike lokale arrangementer. I år er feiringen av urfolkdagen en del av «En by for alle-uken» som er Kristiansands årlige bidrag til å løfte frem arbeid med mangfold og inkludering.

–Vi møtes på Batteriet, som Bymisjonen driver. Det er flere organisasjoner på tvers som vil samles der. Det er en åpen markering og felles bord hvor alle kan ta med mat. Det er en ny samisk forening i byen, det hadde vært kult om de kommer med bidos. Litt potluck-aktig, forteller politiker Hildegunn Marie Tønnessen Seip.
Feiringen av samefolkets dag pågår på ressurssenteret Batteriet, like i nærheten av domkirka. Arrangementet starter i kveld og forventes å vare i to timer.

Tolv organisasjoner er med på å arrangere nasjonaldagsfeiringen. Blant disse organisasjonene finner vi Kristiansand MDG og bystyrepolitikeren Hildegunn Marie Tønnessen Seip. Hun forteller om et spennende kommende arrangement som er åpent for alle som vil bli med og feire.

Det vil flagges, holdes taler og det vil spilles musikk. Seip innrømmer at det er mange flere ritualer på 17. mai, men at det er viktig å løfte samenes nasjonaldag også.

De ulike arrangørene av feiringen

Markeringen av samefolkets dag i Kristiansand arrangeres i år av Solidaritet med romer og romani, Agder sameforening, Kristiansand MDG, Latin-Amerikagruppene, Kampkomiteen, NKP Agder og Telemark, Lindesnes SV, Taternes landsforening, Agder Rød Ungdom, Agder Sosialistisk Ungdom, Antirasistisk Agder og Rødt Arendal.

Del av «En by for alle-uka»

Videre forteller politikeren at planleggingen oppimot arrangementet har vært fin. Hun har jobbet med mange positive folk som gleder seg.

–Vi hadde feiring i fjor også. Det er jo 6. februar hvert år, det er fint at det kan bli en del av «En by for alle-uka», sier politikeren og gleder seg over at alle kan samles om å fremme ulike minoriteter, også samene, under den mangfoldige uken.

–Vi får til mye sammen når det er så mange.

I år er feiringen av samefolkets dag del av «En by for alle» uka i Kristiansand
 Foto: Andreas Collins

I år er feiringen av samefolkets dag del av «En by for alle» uka i Kristiansand Foto: Andreas Collins

–Hva ønsker du at markeringen skal bidra med?

–Jeg vil at vi skal løfte fram det mangfoldet som har vært her mye lenger enn fra 1814. Det er en dag som bør feires skikkelig, sier Seip.

Gjest hos samene

Politikeren opplever at det er viktig for de som har en samisk tilhørighet, å kunne feire det. Hun legger til at hun ikke har samisk tilhørighet selv, men føler det er viktig å fremme samene.

–Jeg er på en måte gjest hos de som er samer. De er en viktig del av bybildet, fastslår hun.
Seip forteller igjen at det er et enkelt arrangement, hvor alle som vil bli med å feire er velkomne.

Ved spørsmål om samenes flagg vil heises under markeringen, oppfordrer MDG-politikeren rådhuset til å flagge. Flaggingen er blitt skikk å gjøre i mange andre kommuner.

–Det er jo en offisiell flaggdag i Norge, sier Hildegunn Marie.

Selv kommer hun til å ha med sitt egne håndholdte flagg på feiringen. Det vil hun nok ikke være alene om, siden mange ønsker å uttrykke samisk glede og feiring på denne viktige dagen.

–Da vi var sammen vi i fjor, var det noen som kom i kofte, smiler Hildegunn.

Viktig del av norgeshistorien og samfunnsfellesskapet

–Hvorfor er det viktig å feire samenes dag, selv her på Sørlandet?

–Det er en dag som er en viktig del av Norges historie. En del av samfunnsfelleskapet vårt. Det er ikke sånn at samer bare bor i Nord-Norge. De bor rundt omkring, også her på Sørlandet, forteller politikeren og legger til at det er fint å møtes istedenfor å være alene på nasjonaldagen.

Hildegunn er forventningsfull og gleder seg, spesielt siden det er flere enn i fjor som er med på å arrangere.

–Jeg er spent på om det blir fullt, sier hun avslutningsvis.

I dag vinker samefolkets flagg også utenfor rådhuset, opplyser en epost fra Kristiansand kommunes spesialkonsulent.