Sørnett

Klar for videregående på tross av digital veiledning

KLAR PLAN: Sondre Kirkhus (15) bestemte seg i første klasse på barneskolen hvilken retning han ønsket å ta på videregående.

KLAR PLAN: Sondre Kirkhus (15) bestemte seg i første klasse på barneskolen hvilken retning han ønsket å ta på videregående.

Selv om de ulike utdanningsseminarene har vært avlyst det siste året, føler Sondre Kirkhus (15) seg trygg i valget av videre utdanning.

Publisert:

Sondre Kirkhus har hatt planen om videre utdanning klar helt siden han gikk i første klasse på barneskolen.

- Jeg vil gå naturbruk i Søgne, sier Sondre smilende.

Han forteller at det blir fint med litt forandring.

Sondre Kirkhus og Maiken With Kristensen er begge avgangselever på Oddemarka ungdomsskole.

Snakket med rådgiver
- Vi har snakket med rådgiveren på skolen vår om hvilke muligheter som er, sier Maiken til Sørnett. Selv ønsker hun å gå breddeidrett på KKG i Kristiansand.

- På fritiden spiller jeg mye fotball, og derfor tenker jeg at breddeidrett vil gi meg muligheten til å gjøre noe jeg liker, samtidig som jeg kan få studiekompetanse, forteller hun.

Også vært vanskelig
Selv om nye løsninger har gjort elevene trygge i valg til videregående studier, har de to elevene fremdeles savnet den fysiske tilstedeværelsen når det kommer til informasjon om videre utdanning.

- Jeg har savnet å kunne snakke med noen og på den måten få litt mer kunnskap om hvordan det er å gå på de ulike skolene, uttrykker Siri.

Hun forteller at de har tatt mange ulike tester som skal gi informasjon, men at det ikke har vært til så stor nytte

- Vi måtte trykke igjennom 90 videoer, og det var vanskelig å skjønne alt, legger hun til.

- Det er synd
På grunn av pandemien har ikke elever rundt om på de ulike skolene fått deltatt på utdanningsseminarer eller åpne skoler. Fylkeskommunen og de ulike videregående skolene har derfor laget digitale arrangementer for å kompensere.

- Det er synd at de ulike seminarene har vært avlyst, sier rådgiver på Oddemarka ungdomsskole, Lars Erik Herseth, og legger til at hospiteringsdelen som handler om å være fykisk på skolen er viktig for at eleven skal kunne føle seg trygge i valget om videre utdanning.

[img219812_2RM]

Nye løsninger
Likevel har både fylkeskommunen og de ulike skolene jobbet hardt for at elevene skal få en god forståelse av hva de søker seg inn til.

- Fylket har hatt digitale gjennomganger av de ulike utdanningene, og Fædrelandsvennen har også hatt et opplegg, forklarer Herseth.

Satt av mer tid
For at elevene på Oddemarka ungdomsskole skal få så mye informasjon som mulig, har det blitt satt av mer tid i timeplanen for individuelle samtaler.

- Mange av elevene synes det er vanskelig å ta valg for fremtiden, derfor er det viktig at vi ansatte på skolen sørger for at elevene skal få så riktig og god informasjon som mulig, avslutter Herseth.

Stor utfordring

[img219812_3LM]

Arly Hauge, fylkesutdanningssjef, mener det har vært en utfordring når det kommer til å gi 10-klassinger nok informasjon fra de ulike utdanningsområdene.

- Vi hadde en skoletime der vi presenterte et utdanningsprogram med livesendinger av elever som gikk på de ulike skolene, og snakket om hvordan det var å gå der, forteller Hauge.

Han legger til at elevene på denne måten kunne stille spørsmål direkte til de som gikk der.