Sørnett

Kommunen får 562 000 til kultur for eldre

Konsert arrangert av KulturRullatoren Foto: kristiansand.kommune.no

Konsert arrangert av KulturRullatoren Foto: kristiansand.kommune.no

Kristiansand KulturRullator får i år 562 000 kroner fra regjeringen til kultur og opplevelser for eldre. Dette er 8000 kroner mindre enn i fjor.

Publisert:

Grunnen til at KulturRullatoren bare får 562 000 i år i forhold til de 570 000 de ble bevilget i fjor, er at det i år er flere kommuner som har søkt om denne støtten fra regjeringen. I fjor var det 321 kommuner i landet som fikk støtte til kulturarrangement for eldre, mens det i år er 361 kommuner som har fått bevilget støtte.

Totalbudsjettet til KulturRullatoren er på omtrent 800 000 i løpet av et år, og Kristiansand kommune dekker de resterende 240 000 kronene som kulturtilbudet trenger.

- Litt mindre penger vil ikke påvirke oss så mye, aktiviteten vil bli på samme nivå som før, sier leder for Kristiansand KulturRullator Leif Emanuelsen.

Gjennom KulturRullatoren får eldre et bredt kulturtilbud med blant annet konserter som oppøker de eldre der de er. Dette gir flere muligheten til å benytte seg av de ulike konsert- og kulturtilbudene.

 

- KulturRullatoren er en flyttbar kulturformidler som fokuserer på å tilrettelegge opplevelser for dem som ikke kan oppsøke det delv, sier Emanuelsen. Ønsket er å være så variert som mulig, for å øke den mentale stimulansen hos de eldre.

Pengene er bevilget gjennom Den kulturelle spaserstokken og det samlede tilskuddet til kommunene i 2013 utgjør 29,8 millioner kroner.

- Den kulturelle spaserstokken stimulerer til samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren i kommunene slik at eldre får kulturtilbud i nærmiljøet, sier kulturminister Hadia Tajik i en pressemelding.

I løpet av året blir  det arrangert omtrent 1300 ulike konserter og ulike kulturelle arrangementer i Kristiansand. KulturRullatoren forsøker å bruke mest mulig av de lokale tilbudene som finnes, og har gode samarbeid med flere ulike frivillige organisasjoner. Det å benytte seg av lokale kor fra menigheter og ulike korps, er blant tilbudene som står høyt på listen.

- Til nå har vi bare fått posistive tilbakemeldinger både fra eldre på institusjon, fra pårørende og fra de ansatte på ulike institusjoner, sier Emanuelsen. Han mener at et positivt kulturtilbud gir institusjonene godt omdømme og øker roen på den enkelte avdeling.

Emmanuelsen mener et slikt tilbud er svært viktig for de eldre fordi det settes høyt hos alle mennesker å ha fellesskap og å kunne snakke med andre mennesker. Gjennom dette tilbudet får mange eldre mulighetern til å oppleve ulike konserter og kulturtilbud sammen med andre eldre og også med familiemedlemmer.