Sørnett

Kommuner ønsker avklaring i skjenkebevilling til MC-klubber

Illustrasjonsfoto:flickr

Illustrasjonsfoto:flickr

Onsdag og torsdag denne uken er det samling for regionalt alkoholnettverk på Scandic Hotel Bystranda i Kristiansand.

Publisert:

Flere MC-klubber rundt om i landet ønsker seg ambulerende skjenkebevilling til arrangementer. MC-klubbene mener det ikke ligger noe problematikk i dette, og til tross for flere klager på avslaget står kommunene fast ved avgjørelsen.

- Det som er problemstillingen i forhold til dette med MC-klubber og spesielt det som heter 1%-klubbene, er at disse ikke har plettfri vandel. For vi er svært opptatt av at de som skal få skjenkebevilling skal ha sin vandel i orden. Det er viktig å presisere at vi ikke sier nei fordi de klubbene er blant 1%-klubbene, men sier nei fordi de klubbene som søker ikke har plettfri vandel, sier Kim Henrik Gronert, Fagansvarlig for skjenkebevilling i Kristiansand Kommune, til Sørnett.

Politiet har mye innflytelse

Videre presiserer Gronert at politiet ofte har mye å si i disse tilfellene.

- Den andre grunnen for at vi kan si nei til søkerne, er at politiet selv kommer med en anmodning om at de ikke ønsker skjenkebevilling på stedet på grunn av frykten for økende kriminalitet.

Kriminalitetsutvikling

Nina Sterner, ved Kompetansesenteret for Rus - Region Sør, kan fortelle at de vet at utfordringen ligger i at politiet ikke ønsker noen kriminalitetsutvikling.

- Vi vet jo at politiet ønsker og unngå etablering av disse type klubber nettopp fordi de er redd for en kriminalitets økning i boligstrøk hvor disse klubbene ofte organiserer seg.

Hør intervjuet med Kim Henrik Gronert og Nina Sterner under: