Sørnett

Konfirmantboom i Randesund

Boom: Randesund Misjonsmenighet opplever stor økning i antall konfirmanter. (Foto: Colin Atkinson)

Boom: Randesund Misjonsmenighet opplever stor økning i antall konfirmanter. (Foto: Colin Atkinson)

I Randesund opplever misjonsmenigheten en stor økning i antall konfirmanter, mens nabomenigheten melder om nedgang.

Publisert:

- Jeg tror nok økningen skyldes et solid og bra ungdomsarbeid. Mange har blitt knytta til miljøet, forteller pastor Stein Bjørkholt i Randesund misjonsmenighet. Han trekker også fram ungdomspastor Colin Atkinson som en av grunnene til økningen i antall konfirmanter. - Han har gjort et godt arbeid, og har god kontakt med ungdommene, sier Bjørkholt.

[img65662_2RS]

Nedgang
Mens misjonsmenigheten kan glede seg over stadig flere konfirmanter, melder Randesund menighet om det motsatte. De har hatt en nedgang  i antall konfirmanter det siste året. Prest i Randesund menighet, Eivind Martinsen, forteller om en markant nedgang.

- Fra 120 konfirmanter i fjor, hadde vi 80 konfirmanter i år, sier Martinsen. Han mener variasjon i årskull spiller inn, og påpeker også at en del går "over grensen" fra menigheten til misjonskirken.
- Vi har ikke hatt noen markedsføring eller kampanje for å trekke ungdommene til oss, men vi jobber med saken, sier Martinsen.

Liten tilhørighet

Det kan virke som om de unge ikke er så opptatt av kirketilhørighet, sier Martinsen til Sørnett. Han får støtte av Bjørkholt i misjonskirken.
- Mange velger å konfirmere seg på samme sted som vennene. Vi ser også de som går fra misjonskirken over til statskirken, sier Bjørkholt.  Bjørkholt mener det viktige er at ungdommen velger Kristus, og at konfirmasjonssted ikke spiller en stor rolle.
- Vi ønsker å være med på å bidra til kirkelig konfirmasjon på høyt nivå i Randesund, og vi ser et behov for flere menigheter og fellesskap, sier Bjørkholt.

Økning på landsnivå
Til tross for at enkelte menigheter i Kristiansand opplever nedgang, viser en fersk undersøkelse at den norske kirke i fjor hadde flere konfirmanter enn noen gang.  Seniorrådgiver i den norske kirke, Per Tanggaard, tror kirkekonfirmasjonen står sterkt blant annet på grunn av et godt organisert opplegg.
- Jeg tror konfirmasjonsundervisningen føles relevant og interessant for mange, og for de fleste er dette en opplevelse man ser fram til, sier han til Sørnett.  Undersøkelsen som nylig ble presentert i Vårt Land, viser at det i 2011 var 42.000 konfirmanter i den norske kirke. 87 % av alle 15-årige medlemmer i den norske kirke velger kirkelig konfirmasjon. Tall fra SSB sier at det i Kristiansand har vært en liten nedgang, men antall kirkekonfirmasjoner ligger på et stabilt nivå.