Sørnett

Kraftig økning i innlevering av glass-og metallavfall

Etter innføringen av egen dunk for glass og metallemballasje i 2019 har innlevering av denne type avfall økt fra 8 til 13 kg per innbygger i Kristiansands-regionen. 

Publisert:

 

Lars Pedersen, kommunikasjonsansvarlig ved Avfall Sør, forteller at ordningen for glass og metallemballasjen fungerer godt. Tallene fra 2021 viser en økning i snitt på 5 kilo per innbygger fra 2018 til nå. Økning på landsbasis ligger på  30-35% når kommuner går over til private dunker eller nedgravde containere istedenfor returpunkter. Med en økning fra 8 til 13 kilo per innbygger, ligger økningen i Kristiansand godt over gjennomsnittet. I 2020 var tallet på hele 16 kilo per innbygger siden mange hadde hjemmekontor grunnet corona.


  • Folk flest er fornøyd med ordningen, uttaler Pedersen. 

Likevel er det ikke alle som vet helt hva som skal kastes i denne dunken.

Mange sliter med å resirkulere riktig

 Bestikk skal kastes i egen container på gjenvinningsstasjonen, derimot kan et tomt syltetøyglass kastes i dunken. Ildfaste former, speil, vindusglass og gryter er eksempler på andre ting som ikke skal kastes i dunken for glass og metallemballasje. Disse skal kastes i egne containere på gjenvinningsstasjonen. 


  • Når du kjøper en matvare/drikke på glass, betaler du for at den skal kastes i dunken, forteller Pedersen.

Har du derimot store mengder kjøkkenglass som knuses, keramikk, porselen osv. skal dette i egne containere på gjenvinningsstasjonen. Dersom du knuser et drikkeglass, kan du pakke det inn i en kartong og kaste det i restavfall. Dette er for at den som tømmer søpla ikke skal kutte seg på det. 

Enklere enn returpunkter

Før måtte man dra på ulike returpunkter for å levere sortert emballasje. Poenget med denne dunken er å bli flinkere på å kildesortere. Man trenger ikke betale ekstra for å tømme denne dunken, for den er regnet inn i renovasjonsgebyret. Dunken tømmes hver 8.uke.

Etter at det ble slutt på returpunkter har arbeiderne ved Avfall Sør likevel sett at det er dårligere kvalitet på glass og metallemballasjen. Folk kaster alt fra stekepanner til postkasser i glass og metalldunken. Noe av dette kastes feil bevisst fordi forbrukerne ser de har mer plass i dunken. Noen ting kastes feil fordi forbrukerne er for dårlig opplyst om hva som skal kastes der og ikke.