Sørnett

Kransenedleggelse på Kristiansand Kirkegård

Kransnedleggelsen er en bemerkelse over de falne fra Kristiansand som ofret livene sine under andre verdenskrig. Dette ble markert med taler, korps og ett minutt stillhet.

Publisert:

[youtube]https://youtu.be/oPnvBmX24fw[/youtube]

Se hele talen til Theodor Barndon Helland i filmen over.

70 år er gått siden Tyskland kapitulerte og Norge kunne slippe jubelen løs. 8 mai 1945 ble Norge et fritt land og krigen var slutt. Dette ble markert på 17. mai med bekransing på minnesmerket over de som falt i kampene og ofret livet for Norges frihet, mellom årene 1940 og 1945.

- Vi står her i dag for å hedre de som var villig til å ofre seg selv, sin fremtid og sitt liv for at vi i dag skal kunne leve i frihet, sier Theodor Barndon Helland, formann i Agder FpU.

I tillegg til Helland sin tale, spilte Kristiansand Janitsjar ”Jeg vil verge mitt land”, og det ble holdt ett minutt stillhet til respekt for de 120 fra Kristiansand som ofret sine liv under andre verdenskrig. Alle navnene på de falne står på minnesmerket og ble reist av Kristiansand kommune i 1951.

- Minnesmerket representerer de som ga sine liv for noe som er større enn seg selv, fortsetter Helland i talen.