Sørnett

Kristiansand med i anti-ekstremistisk fellesskap

Innsatsen for å forebygge ekstremisme i Kristiansand har resultert at byen nå har fått bli med i et globalt nettverk for kampen mot dette.

Publisert:

Den 29. september ble Kristiansand med i et globalt nettverk mot voldelig ekstremisme, "Strong cities society". Arbeidet som har blitt utført i byen for å forebygge ekstremisme har ført til at Kristiansand  har blitt en del av et internasjonalt samarbeid som kjemper for saken. Kristiansand er i selskap sammen med Oslo og 24 andre byer i verden i dette nettverket.[faktaboks]

Godt rykte

- Kristiansand kommune har hatt et godt samarbeid med politikere og frivillige aktører i saken. Derfor har Kristiansand blitt invitert til å ble med dette, sier Johanne Marie Benitez Nilsen, kriminalforebyggende koordinator i kommunen.

Hun var også ansvarlig for kommunens veileder mot voldelig ekstremisme, som ble publisert i vår. Her har blant annet Muslimsk Union Agder, PST og fylkeskommunen bidratt.

- Vi har gått i dialog med ulike religiøse ledere. På grunn av at den største frykten i dag er islamisme, har det vært fokus på muslimske ledere i Kristiansand, sier Nilsen. At Kristiansand har blitt med i dette samarbeidet, gir et godt rykte for kommunen på dette området, forteller hun videre.

Inkludere unge

- Følelsen av å ha falt utenfor samfunnet kan være en årsak som leder til ekstremisme. Derfor er det viktig å inkludere alle aldersgrupper, spesielt barn og unge. International Child Develop Programe (ICDP), er et tilbud kommunen tilbyr som kan bidra med dette, sier Nilsen. Dette er et opplæringverktøy for foreldre om barneoppdragelse, forteller hun videre.

Elin Holm Alexandersen er med å opprette ICDP-tilbudet i byen. Hun støtter Nilsens uttalelser om at det å "havne på utsiden" kan bidra til ekstreme holdinger.

- ICDP har ikke som målsetting å forebygge ekstremisme, men jeg har troen på at dette vil bidra i saken, sier Alexandersen. Tilbudet skal bevisstgjøre foreldre og hjelpe dem å inkludere barna, slik at de ikke havner utenfor, forteller hun videre.

I september har kommunen fått statlig støtte på 540 000 kroner til forebyggingsarbeidet mot ekstremisme i kommunen. Støtten er fordelt på prosjektene «Særlige tiltak mot ungdommer» og «Det er mennesker det handler om – frivillighetens rolle i det flerkulturelle», ifølge Kristiansand kommunes hjemmesider.