Sørnett

Kristiansand: Menighet i vekst

International Christian Fellowship møte, Misjonshuset Kristiansand.

International Christian Fellowship møte, Misjonshuset Kristiansand.

På rundt 5 år har Misjonshuset Kristiansand opplevd en vekst i menigheten fra 214 til 314 medlemmer, nesten femti prosent økning.

Publisert:

- Det er flere grunner til det. Det handler noe om hvordan vi strukturerer oss. I 2018 så kunne medlemmer av Misjonshuset Ungt Fellesskap, MUF, velge om de også ville være medlem av misjonshuset. Styret i MUF ønsket å være tettere på menigheten, så nå blir man automatisk medlem i misjonshuset også,
forteller pastor Frank Vorhaug.

- Så det er stort sett yngre mennesker som har blitt medlemmer?

Piano kombineres med afrikanske trommerytmer på de flerkulturelle samlingene.

Piano kombineres med afrikanske trommerytmer på de flerkulturelle samlingene.

- Det er en del av svaret. Tidligere har medlemmer kun vært voksne med stemmerett, mens barn kun har vært medlemmer i søndagsskolen. Med en læreutvikling i den Norske Kirke som ikke er i tråd med det som vi i Misjonssambandet står for, så har det vært behov for å tydeliggjøre at vi er uavhengige fra dem. I 2015 ble det opprettet NLM trossamfunn for de som synes det er problematisk å være en del av den Norske Kirken.

Misjonssambandet, som Misjonshuset er en del av, er en organisasjon som sender misjonærer til andre land. De er med på å etablere kirker slik at lokalbefolkninger kan ha sine egne kirkesamfunn som de selv skal styre.

- I bunn så er vi en misjonsorganisasjon, men utviklingen har gjort at vi har definert oss mer og mer som menighet. Derfor var det naturlig at barna står som medlemmer i menigheten. Jeg kan anslå at rundt tretti av de nye medlemmene er barn, og rundt førti er studenter.

Mellom 2008 og 2018 har antall deltagere på gudstjenester generelt økt med 16% i Kristiansand, ifølge en undersøkelse i avisen Dagen. På ti år har gjennomsnittstallet som møtes i kirken hver søndag økt fra 5712 personer til 7663. Dette står i kontrast med resten av landet, hvor oppmøte har sunket.


- Det er også en reell økning med folk som flytter hit og etablerer seg i menigheten. For noen år siden hadde jeg gleden av å døpe en dame med ikke-kristelig bakgrunn. Hun hadde dåpsopplæring her og ble kristen. Det er også de som har vært passive, eller ikke kjenner seg hjemme i menigheten der de var. Så det er flere faktorer til veksten ved vårt Misjonshus, forklarer Vorhaug.