Sørnett

Kristiansand Norges beste studentby?

Grethe Broen er leder for marked og kommunikasjon ved SiA (Foto: Aleksander Hømanberg)

Grethe Broen er leder for marked og kommunikasjon ved SiA (Foto: Aleksander Hømanberg)

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) har en visjon om å gjøre Kristiansand til den beste byen å studere i. De store studentbyene Bergen, Trondheim og Oslo må kanskje snart se seg forbigått av Sørlandets hovedstad som den mest attraktive studentbyen.

Publisert:

[nggallery id=385]SiA har siden 1996 hatt det viktigste tilbudet til studenter ved høgskolene og fra 2007, universitetet i Agder fylkene. Med tilbud innen helse, trening, kultur, bolig, kantiner og barnehage er oppgaven til SiA å tilrettelegge for studenter i en hektisk studiehverdag. Universitetet i Agder har som det eneste universitetet i Norge campus på to steder, henholdsvis Kristiansand og Grimstad og det er en stor operasjon å holde alle tilbudene ved like.

Studenter viktig for byen

Leder for marked og kommunikasjon Grethe Broen er strålende fornøyd med det store tilbudet SiA kan tilby, spesielt i Kristiansand.

-Vi i SiA ønsker jo å være en tilrettelegger for studenter og med de siste undersøkelsene vi har hatt blant studentene er de strålende fornøyd.

Ifølge Broen er studentene en viktig bidragsyter til felleskapet i Agder regionen. Hun sier at i fjor laget de et regnestykke som tilsa at studenter la igjen mellom 2-2,5 milliarder kroner. En annen viktig grunn til at studentene er så viktige for byen er alle småjobbene de tar og avlastningen de gjør for resten av arbeidsmarkedet som f.eks. i helsesektoren.

-Uten studentene hadde Kristiansand sett helt annerledes ut enn i dag.

I samarbeid med Kristiansand kommune har SiA og Universitetet i Agder (UiA) laget en handlingsplan for å gjøre byen om til "Universitetsbyen Kristiansand". I handlingsplanen står det at selv om studentene kun utgjør 10 % av det totale innbyggertallet i kommunen så setter de tydelig preg på det sosiale, kulturelle og det næringsmessige bybildet.

Helsetjenesten

Det tilbudet som Broen mener kanskje er viktigst for studentene er innen helse. Helsekassen er for de som sliter med store helseutgifter og man trenger økonomisk hjelp i løpet av studietiden. Da kan man søke om tilskudd fra SiA gjennom Helsekassen.  Psykisk helsehjelp er et annet tilbud der man kan få hjelp hvis man sliter psykisk.

-Det er et økende behov med psykisk legehjelp. Mange studenter er ensomme og sliter litt.

Dette er ett tilbud som blir mer og mer brukt. De kjører også kurs innen stressmestring, og særlig før og under eksamensperioder er det stor pågang til disse kursene. Helsetjenesten til Sia er gratis og tar imot alle som trenger å prate fortsetter hun.

Et av de mest populære tilbudene som SiA tilbyr er Sørlandets største treningssenter Spicheren med over 5000 medlemmer og i underkant 3000 av disse er studenter.

Fremtidige utfordringer

[img83219_2LM]

Hva er den største utfordringen fremover for SiA?

-Boliger, vi har per dags dato 1433 hybler og leiligheter i Kristiansand og i Grimstad og det er altfor lite.

I løpet av høsten 2013 håper SiA å komme i gang med bygging av nye studentboliger ved universitetet som skal stå ferdige i 2015. Dette skal ifølge samskipnaden ta vekk litt av prispresset som mange opplever ved å leie bolig privat.

Barnehageplassene er også veldig populære tilbud og det kan komme forandringer der også etter hvert ifølge Broen.

Positiv omtale

-At noen forteller hjemme at Kristiansand er den beste byen å studere i så har vi gjort noe riktig.

Det beste skussmålet SiA kan få er at studenter er gode ambassadører som kommer hjem, prater positivt om byen og studieplassen Kristiansand. Slik vil flest mulig ville søke seg til Sørlandet, noe som er livsviktig for regionen.

Kanskje nådd målet

I 2011 ble en spørreundersøkelse der studentene i Norge skulle svare på hvor tilfredse de var med sine studieplasser, ble Kristiansand nummer en på listen med den høyeste poengsummen noensinne oppnådd. Så kanskje SiA allerede har nådd visjonen sin?