Sørnett

Kulturstyret: Forslag til nye retningslinjer for støtte til festivaler

Etter 12 år med samme festivalutredning skal kulturstyret revurdere kriteriene og retningslinjene for tilskudd av festivaler i dag.

Publisert:

Formålet med forslaget er å gi administrasjonen klarere evalueringskriterier i behandling av søknader fra festivalarrangører.  Forslaget skal medvirke til å nå Kristiansand kommunes kulturpolitiske mål, bidra til et kulturelt festivalmangfold og kunst med fokus på kvalitet og nytenkning. Et nytt søknadskjema og et nytt standardisert rapporteringsskjema skal foreslås i dagens møte.

 

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand