Sørnett

Kulturstyret tredobler støtte til barn i lavinntekstfamilier

Arkivfoto

Arkivfoto

På kulturstyremøte onsdag 30. januar ble det klart hvor mye penger det bevilges for barn i lavinntektsfamilier. Dette gjøres for å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Publisert:

I fjor ble det søkt om 13 tiltak til barn i lavinntektsfamilier, men bare ti av dem fikk støtte. Til sammen fikk de 2 582 500 kr.
I år ble det søkt om støtte til 18 tiltak, og samtlige fikk støtte på totalt 7 750 000 kr. Ni av disse tiltakene får støtte for første gang.
Dette gjøres i håp om at det skal bli lettere for lavinntektsfamilier å la ungene være med i sosiale sammenheng. Da mye av fritidsaktivitet både på og etter skolen koster penger, så er håpet at disse beløpene skal bidra til at alle ungene får være med å løpe og leke sammen.

Sørnett presiserer at organisasjonene søker direkte til Bufdir, som sender samtlige søknader til kommunen for prioritering. Denne prioriteringen blir vedtatt av Kulturstyret, men det er altså ikke Kulturstyret som bestemmer om søkerne får tilskudd. Bufdir velger selv hvem som får tilskudd og hvor mye de eventuelt gir i tilskudd.

Tiltak som får støtte i 2019:


 • Kristiansand kommune – Ferie- og fritidstilbud – kr 900 000

 • Kristiansand Røde Kors – Bydels-bark – kr 400 000

 • Kristiansand kommune – Sommerjobbprosjektet – kr 500 00

 • Kirkens Ungdomsprosjekt – Sommerferie for ungdom – kr 150 000 (ny)

 • Kristiansand folkebibliotek – Lær ALLE Kidsa Koding – kr 192 000 (ny)

 • AKKS Kristiansand – Musikkrelaterte aktiviteter – kr 393 000

 • Kristiansand kulturskole – Kulturknuden, det som binder oss sammen – kr 600 000

 • Samsen kulturhus – Kompetanse og opplevelse – kr 215 000

 • Barnas Øy – Sommer for alle – kr 150 000 (ny)

  [img188668_2RM]


 • BUA Kristiansand Vest – Videreutvikling – kr 400 000
  (ny)

 • BUA Kristiansand Øst – Videreutvikling – kr 400 000 (ny)

 • Idrettsrådet – Pilotprosjekt: stipendordning – kr 300
  000 (ny)

 • Blå kors – Parkour-skole og helårstrening – kr 285
  000

 • Lunar – Fritid for deg! – kr 500 000

 • Fritidsetaten øst – Venner fra hele verden – kr 300 000

 • Ressurssenteret Unik – Lavinntekt og mobbing – kr 1 330 000 (ny)

 • 4H Aust-Agder – Friluftscamp – kr 765 000 (ny)

 • Stiftelsen Wayback Kristiansand – Aktivitetstilbud til familiene til nylig løslatte – kr 230 000 (ny)