Sørnett

Kulturutvalg-møte i dag: Vigør FK: - Får sjelden det vi søker om

Vigørhallen vist fra utsiden en dag i september 2020. Foto: FK Vigør

Vigørhallen vist fra utsiden en dag i september 2020. Foto: FK Vigør

I kulturutvalget i Kristiansand kommune i dag vil det bli bestemt om en rekke private idrettsanlegg vil få de tilskuddene de har søkt om. Blant dem er Vigør FK, fotballklubben og idrettslaget fra bydelen Tinnheia i Kristiansand, med en 46 år gammel hall som krever mye vedlikehold og årlige oppgraderinger.

Publisert:

En av sakene på Kulturutvalgets agenda på dagens møte er tilskudd til private idrettsanlegg i 2023.

Formålet med ordningen er å støtte opp under drift av idrettsanlegg hvor Kristiansand ikke har tilfredsstillende kommunale anlegg, ifølge Kristiansand kommune. Det kan gis tilskudd til drift av idrettsanlegget eller til leie uten driftsansvar i private anlegg hvor anlegget ikke er støttet av kommunen.

Vigør FK
Av de 12 mottatte søknadene i 2023 til årets søknadsrunde for tilskudd til private idrettsanlegg, er det spesielt en som utpeker seg veldig, nemlig søknaden til Vigør FK. Idrettsklubben fra Kristiansand og bydelene Tinnheia, Hellemyr og Grim, har i en årrekke søkt om tilrettelig tilskudd til den eneste fotballbanen på Tinnheia, Vigørhallen, men får sjelden tilsagn på det de søker om.

Vigørhallen, som også inneholder squashbane, er fra 1977, som vil si at den er gammel og krever mye vedlikhold med årlige oppgraderinger for at man skal kunne opprettholde aktiviteten gjennom hele året. Klubben beregner 690 000 kr i driftskostnader for hallen, samt inntekter på 160 000 kr. Det er særlig høyt press på treningstid i hallen, spesielt i vintersesongen da få av banene klubben bruker brøytes.

Vigør driftes godt og gikk i solide overskudd i både 2020 og 2021. I søknadssummen ligger det oppgradering av bygningens toalettfasiliteter for  250 000 kroner, for at de skal imøtekomme dagens krav. Søknadsummen fra FK Vigør på 530 000 kroner er et nesten like stort beløp som totalrammen i ordningen. Anlegget (Vigørhallen) mottok tilskudd på 180 000 kr for 2022, men på grunn av begrensede midler tilgjengelig i ordningen innstiller kulturdirektøren på 125 000 kr.

[faktaboks]

Sikker på at det kommer godt for klubben
- Hallen er gammel og i dårlig stand. Den er fra 1977, så det sier jo noe. Vi har igjennom flere år søkt om tilstrekkelig, nødvendige tilskudd, men får sjelden det vi søker om. Får vi det derimot, så er jeg veldig sikker på at det vil komme godt for klubben, sier mangeårig leder for FK Vigør, Geir Torvund, i dag leder for Vigør Samfunn.

Da er det bare å se hva svaret blir i ettermiddagens møte i Kulturutvalget i formannskapssalen i Kristiansand.