Sørnett

Kun tre fylker med færre aborter

I 2011 var det kun fylkene Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som kunne vise til lavere aborttall enn Vest-Agder

Publisert:

Folkehelseinstituttet har siden 1979 publisert statistikk over svangerskapsavbrudd i Norge.

I Vest-Agder var det 10,4 per 1000 kvinne som gjennomførte svangerskapsavbrudd i 2011.
Rogaland, Sogn og Fjordane hadde begge 10,1, mens Møre og Romsdal hadde 10,2.

Selv om tallene for 2012 ennå ikke er publisert så viser det seg at Vest-Agder hver år siden statistikkene ble laget er å finne i det endre sjiktet.

[faktaboks]Aldersgruppen som har høyest andel aborter er 20-24. Dette gjelder samtlige fylker.
I den aldersgruppen var Vest-Agder lavest sammen med Møre og Romsdalen med 20,7, mens landsgjennomsnittet var 27,6.
Her skiller de to nordligste fylkene, Troms og Finnmark, seg ut med henholdsvis 34,9 og 34,1.

Tallene for 2012 er blir publisert i mai.

 

 

 

 

 

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand